Alternerende opleiding

In het kader van de zesde staatshervorming,  nemen werd de bevoegdheid met betrekking tot de vrijstellingen effectief overgenomen :

  • Vanaf 1 januari 2016:door het Waalse Gewest,door de Duitstalige Gemeenschap,
  • Vanaf 1 maart 2016:door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vanaf 1 januari 2017:door het Vlaams Gewest 

Een alternerende opleiding is een opleiding die beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

  • De opleiding bestaat uit een gedeelte dat wordt gevolgd op de werkvloer en een gedeelte dat wordt gevolgd binnen een onderwijs- of opleidingsinstelling;
  • De opleiding leidt tot een beroepskwalificatie;
  • Het deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer voorziet een gemiddelde arbeidsduur van minstens 20 uren per week;
  • Het deel dat uitgevoerd wordt binnen of op initiatief van een onderwijs- of opleidingsinstelling, omvat minstens 150 lesuren;
  • De beide delen van de opleiding worden uitgevoerd in het kader van een leerovereenkomst waarbij de werkgever en U partij zijn.

De leerovereenkomst voorziet een financiële bezoldiging die ten laste is van de werkgever.

Wenst u te weten of een opleiding aan deze voorwaarden voldoet, neem dan contact op met de onderwijsinstelling.

Laatste aanpassing: 28/12/2018