Coronavirus: meer informatie en veelgestelde vragen

De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor onze klanten krijgen momenteel onze volledige aandacht. We volgen de situatie op de voet en nemen de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Daarnaast doen we er alles aan om de continuïteit van de klantenservice te behouden. We helpen je graag via een afspraak op afstand.

Door de huidige verspreiding van het coronavirus is een bezoek aan het kantoor sterk afgeraden. Moet je toch naar het kantoor komen, dan vragen we je de preventiemaatregelen strikt op te volgen. Bewaar dus steeds een veilige afstand, draag een mondmasker, geef geen handdruk, kom alleen naar het kantoor, neem je eigen balpen mee en blijf thuis als je je ziek voelt. Respecteer ook steeds de hygiëneregels (ontsmet je handen met water en zeep als dat kan of met de beschikbare hydroalcoholische gel, hoest en nies in je elleboog, …).

Prevention icons

Vanaf 3 november werken al onze kantoren met gesloten loketten. Als je al een afspraak had gepland staan tussen 3 november en 23 december, wordt deze vervangen door een telefonische afspraak. 
Wat moet je doen? Geef hier je contactgegevens door en wij contacteren je zodat je geplande afspraak op afstand kan plaatsvinden.

Heel wat van de HVW-dienstverlening kan ook online of zonder dat je moet langsgaan in een kantoor. Je leest alles over onze online tools en onze dienstverlening op afstand op deze pagina.

Op deze pagina informeren we je regelmatig over de verschillende maatregelen die de HVW neemt.

FAQS

Algemeen

Wat als ik symptomen heb, ziek ben of in quarantaine ben geplaatst, kan ik dan nog naar het infoloket komen?

Als je ziek bent, blijf dan altijd thuis. Vanaf 3 november werken alle kantoren als preventiemaatregel met gesloten loketten. Ga naar de pagina van jouw kantoor om een afspraak op afstand te maken.

Moet ik een mondmasker dragen bij mijn bezoek?

Door de huidige verspreiding van het coronavirus is een bezoek aan het kantoor sterk afgeraden. Moet je toch naar het kantoor komen, dan vragen we je de preventiemaatregelen strikt op te volgen. Bewaar dus steeds een veilige afstand, draag een mondmasker, geef geen handdruk, kom alleen naar het kantoor, neem je eigen balpen mee en blijf thuis als je je ziek voelt. Respecteer ook steeds de hygiëneregels (ontsmet je handen met water en zeep als dat kan of met de beschikbare hydroalcoholische gel, hoest en nies in je elleboog, …).

Prevention icons

Is mijn kantoor open? 

Vanaf 3 november 2020 werken onze kantoren met gesloten loketten (maatregel coronavirus). De afspraken worden vervangen door telefonische afspraken.

We volgen in alle omstandigheden de richtlijnen van de regering. Zodra we onze kantoren weer openen, kan je dat lezen op onze site.

Hoe je ons kan contacteren, lees je hier.

Je leest alles over onze online tools en onze dienstverlening op afstand op deze pagina.

Hoe beheer ik mijn dossier vanop afstand?

Met de online toepassingen kan je je dossier (grotendeels) blijven beheren, waar je ook bent. Bijvoorbeeld:

  • Online controlekaart (EC3): je controlekaart online indienen
  • Mijn HVW-dossier: informatie over je dossier bekijken, je persoonsgegevens bijwerken, attesten opvragen en afdrukken

Telefonisch kan je 24 / 7 de status van je laatste betaling nagaan, op het nummer van je kantoor.

Daarnaast kan je ons de documenten die we nodig hebben om je dossier samen te stellen ook vanop afstand bezorgen.

Verdere info over onze diensten op afstand kan je hier vinden.

Welke impact heeft het coronavirus op de behandeling van mijn dossier?

We doen er alles aan om de continuïteit van onze klantenservice te behouden. Daarom helpen we je zoveel mogelijk op afstand.

Je leest alles over onze online tools en onze dienstverlening op afstand op deze pagina.

Is het mogelijk om een afspraak te maken?

Je kan een telefonische afspraak maken in de online afsprakentool of via telefoon. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer je weer een afspraak in het kantoor kan maken. We stellen de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en klanten voorop en we volgen in alle omstandigheden de richtlijnen van de regering. Zodra onze kantoren weer openen, kan je dat lezen op onze site.

Als ik mijn dossier per post in orde wil maken, krijg ik van de HVW dan de bevestiging dat mijn document ontvangen en volledig is?

Voor elk document dat wij ontvangen, sturen wij je een ontvangstbewijs en een overzicht van de documenten die nog ontbreken in je dossier.

Kan mijn betaling vertraging oplopen door de gewijzigde werking?

Als je gebruik maakt van de papieren controlekaart is het mogelijk dat je betaling met een lichte vertraging gebeurt. Als je de elektronische controlekaart gebruikt, gebeurt de betaling zonder vertraging. 

Hoe kan ik de status van mijn betaling kennen?

Alle info over je betaling vind je in realtime in je Mijn HVW-dossier. Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er immers een dossier voor je gecreëerd. Je hoeft daar zelf geen verdere stappen voor te ondernemen. Bij je eerste aanvraag kan dat echter even duren.

Je kan ook je betaling 24/7 nagaan door je kantoor te bellen.

Voor andere vragen gebruik je best het contactformulier of onze online diensten.


Tijdelijke werkloosheid coronavirus

Hoe vraag ik uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona aan?

Je leest er alles over op onze pagina ‘Aanvraag tijdelijke werkloosheid corona’.

Voor een volledig dossier hebben we niet alleen jouw aanvraag tijdelijke werkloosheid nodig, maar ook de aanvraag van je werkgever. Het gaat om een elektronische aangifte (ASR) via de portaalsite van de sociale zekerheid. Vraag dus zeker na bij je werkgever of ook hij/zij je aanvraag heeft ingediend.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

De hoogte van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen is vastgelegd op 65% van het laatste loon. Dit bedrag is echter uitzonderlijk vastgelegd op 70% gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid die wordt ondergaan tussen 1 februari 2020 en 31 maart 2021. 

Meer info vind je hier.

Ik diende mijn aanvraag tijdelijke werkloosheid corona in. Wanneer word ik betaald?

Zodra je dossier geheel correct en volledig is (jouw aanvraag en die van je werkgever), kunnen we het verwerken voor betaling. Je ontvangt dan een mail met de mededeling dat je betaling onderweg is.

Alle info over je betaling vind je in je Mijn HVW-dossier. Deze info kan je ook krijgen door je kantoor te bellen 24/7.

Wanneer krijg ik nieuws over mijn aanvraag tijdelijke werkloosheid?

Als je een aanvraag indiende, doen we er alles aan zodat je uitkering zo snel mogelijk betaald wordt. Zodra je dossier compleet is, verwerken we het voor betaling. Je ontvangt dan van de HVW een mail met de mededeling dat je betaling onderweg is.

Alle info over je betaling vind je in je Mijn HVW-dossier.

Weet wel: voor een volledig dossier hebben we niet alleen jouw aanvraag tijdelijke werkloosheid nodig, maar ook de aanvraag van je werkgever. Vraag dus zeker na bij je werkgever of ook hij/zij je aanvraag heeft ingediend.

Ik deed een aanvraag, maar kreeg nog geen mail, of vind geen informatie over mijn betaling in het online dossier. Wat kan ik doen?

Contacteer dan je kantoor, en we bekijken samen wat er gebeurde.

Ik heb nooit een beroep gedaan op de HVW voordat ik mijn aanvraag tijdelijke werkloosheid corona deed. Heb ik een online dossier ‘Mijn HVW-dossier’?

Je doet een aanvraag tijdelijke werkloosheid corona. Zodra we je dossier verwerkt hebben in ons systeem, zal er automatisch een persoonlijk online dossier ‘Mijn HVW-dossier’ voor je gecreëerd worden. Het aanmaken van je online dossier kan even duren bij je eerste aanvraag.

Vergeet daarbij zeker niet te controleren of je contactinformatie in je Mijn HVW-dossier compleet is, zodat we je kunnen contacteren als dat nodig zou zijn.

Wat moet ik doen als de gegevens in mijn Mijn HVW-dossier niet correct zijn?

Bezorg de correcte informatie aan je kantoor door dit document in te vullen en door of op te sturen.

Ik ben werkgever en moet mijn werknemers in tijdelijke werkloosheid stellen. Wat moet ik doen?

De maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid corona worden verlengd tot 31 december 2020 voor ondernemingen en sectoren die erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen. 

Wat je precies moet doen als werkgever, lees je op de website van de RVA.

Ik bevind me in een specifieke tewerkstellingssituatie (zelfstandige, onthaalouder, …). Heb ik recht op tijdelijke werkloosheid corona?

Tijdelijke werkloosheid voor geannuleerde evenementen (Coronavirus)

Werd je als artiest of als tijdelijk medewerker van een festival of een ander massa-evenement een arbeidsovereenkomst beloofd voor een evenement dat is geannuleerd wegens overmacht door corona?
Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding tijdelijke werkloosheid krijgen.

Alle info vind je hier.

Waarom heb ik de betaling voor mijn tijdelijke werkloosheid van september nog niet ontvangen, maar wel die van oktober?

De reden kan zijn dat je niet werkt in een sector of onderneming die officieel erkend is als ‘uitzonderlijk hard getroffen’. In dat geval zijn de tijdelijke maatregelen van vereenvoudiging in het kader van corona namelijk niet van toepassing voor de maand september 2020.

Om uitkeringen tijdelijke werkloosheid te kunnen genieten, moet je contact opnemen met onze diensten om een nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen volgens de gewone regels. Daarbij moet je onder meer je persoonlijke en familiale toestand aangeven met het formulier C1. Ook moet je dan opnieuw een controlekaart bijhouden die je van je werkgever moet krijgen.

Vanaf de maand oktober kunnen de tijdelijke maatregelen van vereenvoudiging in het kader van corona wél weer toegepast worden voor de werknemers van alle ondernemingen. We konden de betalingen van de tijdelijke werkloosheid corona voor de maand oktober dus hervatten zodra we in het bezit waren van de elektronische aangifte van je werkgever voor oktober.

Wat moet ik doen als ik het werk hervat tijdens mijn tijdelijke werkloosheid gedurende de coronacrisis?

Als je tijdens je werkloosheid een tewerkstelling aanvat (bv. bij een andere werkgever, rechtstreeks of als uitzendkracht, of als zelfstandige), dan moet je ons op de hoogte brengen van de gewerkte dagen zodat wij je werkloosheidsuitkeringen correct kunnen berekenen. Dit is voor ons de enige manier om die dagen te kennen, want voor tijdelijke werkloosheid van 01.03.2020 tot 31.03.2021 moet je uitzonderlijk geen controlekaart bijhouden.

Je kan ons op de hoogte brengen via dit aangiftemodel: formulier corona-TW-aangifte werk, of op eender welke andere manier (per brief, e-mail, telefoon, ...).

Laatste aanpassing: 28/01/2021