De elektronische controlekaart

Wat is het?

Voortaan beschikt u over de mogelijkheid om uw blauwe of witte controlekaart (C3) elektronisch in te vullen. Dit betekent dat u maandelijks uw arbeidsdagen en niet-vergoedbare dagen (ziektedagen, vakantiedagen of andere niet-vergoedbare dagen) online kunt aangeven via de elektronische controlekaart (of eC3).

Voor wie is het bestemd?

De eC3 is momenteel enkel bestemd voor werkzoekenden in volledige werkloosheid.

Technische voorwaarden?

U beschikt over een internetverbinding op PC (in combinatie met een eID-kaartlezer), tablet of smartphone.

Hoe te gebruiken?

 1. Om toegang te hebben tot de eC3, moet u bij ons ingeschreven zijn als werkzoekende in volledige werkloosheid;
 2. U identificeert zich op de portaalsite van de sociale zekerheid met behulp van uw identiteitskaart;
 3. U duidt elke dag aan waarvoor u geen werkloosheidsuitkering aanvraagt (arbeid, ziekte, vakantie, inactiviteit, ...);
 4. Aan het einde van de maand verstuurt u de eC3 door de ingevoerde elementen te valideren.

Meer weten? Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen voor u als gebruiker?

 • Een snellere berekening en betaling van uw uitkering volledige werkloosheid;
 • Een volledige integratie van andere belangrijke gegevens in uw digitale controlekaart;
 • Geen risico op verlies van uw controlekaart;
 • Uw controlekaart altijd en overal beschikbaar (voor zover de technische voorwaarden vervuld zijn);
 • Geen portkosten meer bij verzending van uw controlekaart.

En wat indien u…

beide systemen (papieren en elektronische controlekaart) wenst te gebruiken?

Zodra u zich op de portaalsite inschrijft om gebruik te maken van de eC3, moet u de eC3 blijven gebruiken voor elke maand waarvoor u, geheel of gedeeltelijk, uitkeringen als volledig werkloze aanvraagt.

wilt terugkeren naar het papieren formaat?

In dat geval moet u bij ons langskomen om uw inschrijving op het portaal te annuleren. Wij brengen de RVA hiervan op de hoogte.

van type uitkering verandert?

Als u uitkeringen aanvraagt om een andere reden dan volledige werkloosheid, dan zullen wij u zeggen welk formulier u moet gebruiken.

Hulp nodig?

Bekijk onze instructievideo :

Het contactcenter van de sociale zekerheid staat te uwer beschikking indien u vragen heeft. U kunt ze stellen:

 • door het contactformulier in te vullen dat beschikbaar is op www.socialsecurity.be
 • via telefoon op het nummer 02/545 50 70

Alle wettelijke en technische informatie in verband met de eID vindt u terug op www.eid.belgium.be.

Laatste aanpassing: 24/07/2019