De HVW in de Sociale Zekerheid

De sociale zekerheid wordt hoofdzakelijk bekostigd door:

 • de bijdragen van loontrekkende werknemers en werkgevers;
 • de bijdrage van de Staat.

De bijdragen worden berekend op basis van het brutoloon en betaald door de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ):

 • het totale werknemersaandeel wordt op het loon van de werknemer ingehouden;
 • het werkgeversaandeel moet daarnaast nog door de werkgever betaald worden.

Die overmakingen (en dus de onderwerping aan de RSZ) zijn verplicht voor alle werkgevers die loontrekkende werknemers in dienst hebben (op enkele zeldzame uitzonderingen na).

De aan de RSZ overgemaakte gelden worden over de 7 verschillende sectoren van de sociale zekerheid verdeeld.

De RVA beheert de gelden voor de werkloosheidssector en verdeelt ze, afhankelijk van de uitgevoerde betalingen, over de 4 uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen (de HVW en de erkende uitbetalingsinstellingen).

De HVW in de sociale zekerheid

Tekstversie structuur sociale zekerheid

Lijst van de instellingen

 • RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • FPD: Federale Pensioendienst
 • RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • RIZIV: Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • FAMIFED: Federaal agentschap voor de kinderbijslag
 • RJV: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • Fedris: Federaal agentschap voor beroepsrisico's
 • HVW: Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 • HZIV: Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Laatste aanpassing: 27/07/2017