De HVW in de sociale zekerheid

Lees hier meer over het traject van een uitkeringsaanvraag, de HVW en de sociale zekerheid.

Het traject van een uitkeringsaanvraag

Je schrijft je in als werkzoekende bij de GDA à Je doet een uitkeringsaanvraag bij de HVW à De HVW stuurt het dossier naar de RVA à Toekenningsbeslissing van de RVA à De HVW zorgt voor de betaling van je uitkering

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (GDA)

Om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die bevoegd is voor jouw gewest.

Zij helpen je om je kenbaar te maken op de arbeidsmarkt en bieden je opleidingen en ondersteuning bij je zoektocht naar een job.

Dit zijn VDAB voor Vlaanderen, de Forem voor Wallonië, Actiris voor het Brussels Gewest, en de ADG voor het Duitstalige landsgedeelte. 

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

De HVW betaalt werkloosheids- en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...) aan wie daarvoor geen beroep doet op een vakbond. De dienstverlening van de HVW is volledig kosteloos.

We

  • stellen de dossiers samen van de sociaal verzekerden, onze klanten
  • dienen de dossiers in bij de RVA
  • betalen uitkeringen
  • leveren documenten af
  • informeren en geven raad aan onze klanten

Meer info over wie we zijn vind je hier.

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

De RVA beheert het systeem van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen. De RVA verdeelt de fondsen voor de werkloosheidssector onder de vier uitbetalingsinstellingen, waarvan de HVW er een is, volgens de betalingen die ze uitvoeren.  

De RVA

  • kent het recht op werkloosheidsuitkeringen toe en bepaalt de bedragen
  • controleert de uitkeringen die werden betaald
  • bestrijdt fraude
Logo RVA

Meer info over de rol en de activiteiten van de RVA vind je hier.

Sociale zekerheid in België

Meer informatie over de sociale zekerheid in België vind je op de portaalsite van de Sociale zekerheid. Je leest er alles over de domeinen, de financiering en de verschillende uitkeringen. 

Sociale zekerheid wereldwijd

In oktober 2019 was België gastland voor de driejaarlijkse wereldtop voor sociale zekerheid, het WSSF (World Social Security Forum). De uitdagingen voor de sociale zekerheid van de toekomst stonden er centraal. De organisatie was een samenwerking tussen de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) en de International Social Security Association (ISSA).

Square entrance

Meer informatie over het WSSF 2019:

Laatste aanpassing: 03/06/2020