Uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke leerkrachten

1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?

Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.

Het aantal dagen waarvoor u uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:

 • het aantal dagen dat u heeft gewerkt;
 • het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin u heeft gewerkt.

Heeft u een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zult u uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kunt u voor de resterende dagen werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?

Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet hebben gewerkt onder een tijdelijk contract, dit is een contract van bepaalde duur.
 • U moet lid zijn van het onderwijzend personeel, dit zijn:
  • leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs;
  • leerkrachten in de hogescholen van de Franse of Duitstalige Gemeenschap;
  • bepaalde functies die gelinkt zijn aan scholen (kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist, maatschappelijk assistent, enz.).
 • U moet hebben gewerkt in een onderwijsinstelling georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een van de Gemeenschappen (= géén privéscholen of Europese scholen).

Bevindt u zich in een situatie die niet in de hogervermelde opsomming voorkomt (bv. u heeft gewerkt in een Vlaamse hogeschool, u heeft zowel in een secundaire school als in een hogeschool gewerkt)? Contacteer dan uw HVW-kantoor voor meer informatie.

3) Wanneer begint de periode van uitgestelde bezoldiging?

Deze begint op 1 juli.

Enkel voor hogescholen begint deze periode te lopen de dag na het einde van de arbeidsovereenkomst (aangezien deze arbeidsovereenkomsten gewoonlijk duren tot 14 juli).

De periode waarvoor u uitgestelde bezoldiging kunt ontvangen is ongeacht de startdatum beperkt tot twee maanden.

4) Hoe kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen als mijn uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt?

U moet langsgaan bij uw HVW-kantoor om uw uitkeringsaanvraag in orde te maken. Vervolgens sturen wij uw aanvraag naar de RVA. Zodra wij positief antwoord krijgen, betalen wij u zo snel mogelijk.

Op welk moment moet u werkloosheidsuitkeringen aanvragen?

 • Als u momenteel volledig werkloos bent en al werkloosheidsuitkeringen ontvangt: U hoeft niets meer te doen.
 • Als u momenteel volledig werkloos bent en nog geen aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen heeft gedaan: zo snel mogelijk.
 • Als u tewerkgesteld bent tot het einde van het schooljaar: op het einde van de periode gedekt door uitgestelde bezoldiging. Als u niet weet hoeveel dagen gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging, raden wij u aan langs te komen op ons HVW-kantoor vóór het einde van de maand juli, dit om een laattijdige uitkeringsaanvraag bij de RVA te vermijden.
 • Als u momenteel nog tewerkgesteld bent en deze tewerkstelling afloopt tussen het moment waarop u deze brief ontvangt en het einde van het schooljaar (30 juni of later): na het einde van deze tewerkstelling.

Wat moet u meebrengen?

 • Uw identiteitskaart;
 • Al uw C4's of C4's-onderwijs vanaf 1 april (ook als ze nog niet allemaal in uw bezit zijn, kunt u al langskomen om een laattijdige uitkeringsaanvraag te vermijden);
 • Als u heeft gewerkt op een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap: het attest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap met het aantal bezoldigde vakantiedagen waarop u recht heeft tijdens de zomervakantie.

Welke controlekaarten moet u binnenbrengen?

Eens uw uitkeringsaanvraag is gedaan, moet u aan het einde van de maand juli, augustus en/of september een ingevulde en ondertekende (witte) controlekaart C3C opsturen naar/binnenbrengen bij uw HVW-kantoor.

Als u volledig werkloos blijft na 31 augustus (of 30 september voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap), moet u een (blauwe) controlekaart C3A opsturen naar/binnenbrengen bij uw HVW-kantoor.

Heeft u een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die doorloopt tijdens de vakantiemaanden? Dan moet u uw C3-deeltijds voor de maanden juli en augustus niet laten afstempelen door de gemeente.

5) Moet ik mij inschrijven als werkzoekende?

Heeft u volgens vraag 2 recht op uitgestelde bezoldiging?

Tijdens de maanden juli en augustus bent u vrijgesteld van de verplichting om u in te schrijven als werkzoekende. Voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap geldt dit eveneens voor de maand september.

Als u volledig werkloos blijft na 31 augustus, moet u zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), FOREM (Waals Gewest), ACTIRIS (Brussels Gewest) vóór 8 september. Heeft u gewerkt op een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap en blijft u volledig werkloos na 30 september, dan moet u zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), FOREM (Waals Gewest), ACTIRIS (Brussels Gewest) vóór 9 oktober.

Als u volledig werkloos bent vóór het begin van juli, moet u zich inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen na uw uitkeringsaanvraag. U hoeft dit dan niet meer te doen in september of oktober zoals hierboven staat.

Heeft u volgens vraag 2 geen recht op uitgestelde bezoldiging?

Behoort u tot één van onderstaande categorieën, dan bent u ook vrijgesteld van de verplichting om u in te schrijven als werkzoekende in de maanden juli en augustus en is het bovenstaande ook van toepassing voor u:

 • Leerkrachten op hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap;
 • Leerkrachten tewerkgesteld met een contract GECO, APE, DSP of aangeworven door een uitzendbureau;
 • Werknemers in CLB-centra;
 • Leerkrachten in opleidingscentra voor middenstandsopleidingen
 • Leerkrachten in Europese Scholen;
 • Leerkrachten in het buitenland (APEFE, VVOB, CGRI);
 • Werknemers tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst;
 • Administratief, onderhouds- en keukenpersoneel;
 • Schoolbusbegeleiders.

Kom in dat geval langs op uw HVW-kantoor om uw aanvraag in orde te maken.

6) Moet ik na de zomervakantie nog iets doen?

U heeft een voltijds contract vanaf het begin van het nieuwe schooljaar?

U hoeft niets meer te doen.

U heeft een deeltijds contract vanaf het begin van het nieuwe schooljaar?

 • U kunt het statuut "deeltijds met behoud van rechten" aanvragen als u voldoende dagen heeft gewerkt onder een voltijds contract.
 • U kunt een extra vergoeding ontvangen als u onder een bepaalde loongrens zit.

Contacteer uw HVW-kantoor voor meer informatie.

U deed een uitkeringsaanvraag in de zomervakantie bij uw HVW-kantoor en heeft nog geen nieuw contract voor het schooljaar?

U moet zich inschrijven als werkzoekende en voortaan blauwe controlekaarten opsturen naar/binnenbrengen bij uw HVW-kantoor (zie vraag 4 en 5 voor meer informatie).

U deed nog geen uitkeringsaanvraag in de zomervakantie (bv. omdat uw uitgestelde bezoldiging de volledige zomervakantie heeft gedekt) en u heeft nog geen nieuw contract voor het schooljaar?

U moet een uitkeringsaanvraag doen en u moet zich inschrijven als werkzoekende (zie vraag 4 en 5 voor meer informatie).

Laatste aanpassing: 02/07/2018