FAQ

Vaakst gestelde vragen

Voor de veelgestelde vragen over tijdelijke werkloosheid tijdens de crisis van het coronavirus kan je terecht op de pagina ‘Coronavirus’.

Vragen coronavirus

Wat als ik symptomen heb, ziek ben of in quarantaine ben geplaatst, kan ik dan nog naar mijn kantoor komen?

Als je ziek bent, blijf dan altijd thuis. Onze dienstverlening bieden we ook aan op afstand. Ga naar de pagina van jouw kantoor om een afspraak op afstand te maken.

Moet ik een mondmasker dragen bij mijn bezoek?

Vanaf 1 juli verwelkomen we je graag opnieuw in onze kantoren na afspraak. Kom je langs bij jouw HVW-kantoor? Dan vragen we je de preventiemaatregelen strikt op te volgen. Bewaar dus steeds een veilige afstand, draag een mondmasker, geef geen handdruk, kom alleen naar het kantoor, neem je eigen balpen mee en blijf thuis als je je ziek voelt. Respecteer ook steeds de hygiëneregels (ontsmet je handen met water en zeep als dat kan of met de beschikbare hydroalcoholische gel, hoest en nies in je elleboog, …).

Heel wat van de HVW-dienstverlening kan ook online of zonder dat je moet langsgaan in een kantoor. Je leest alles over onze online tools en onze dienstverlening op afstand op deze pagina.

Prevention icons

Ben je gevaccineerd? Gelieve de gezondheid van anderen te respecteren door je steeds aan de hygiëneregels te houden. We stellen de gezondheid en de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop, ondanks je gevaccineerd bent of niet.

Is mijn kantoor open? 

Vanaf 1 juli 2021 verwelkomen we je graag opnieuw in onze kantoren na afspraak. Lees onder ‘hoe maak ik een afspraak?’ de verschillende opties om een afspraak te maken.

Heel wat van de HVW-dienstverlening kan ook online of zonder dat je moet langsgaan in een kantoor. Met de huidige crisis raden we die optie sterk aan. Je leest alles over onze online tools en onze dienstverlening op afstand op deze pagina.

Hoe je ons verder kan contacteren, lees je hier.

Hoe maak ik een afspraak?

We verwelkomen je graag op afspraak in onze kantoren. Je kan kiezen voor een afspraak aan de loketten in je kantoor, ofwel op afstand via een videoafspraak.

Een afspraak maken is eenvoudig. Het kan via de online afsprakentool, op de HVW-site op de pagina van jouw kantoor, per telefoon of aan het infoloket van je kantoor zelf.

Meer info over onze dienstverlening op afstand vind je hier.

Hoe beheer ik mijn dossier vanop afstand?

Met de online toepassingen kan je je dossier (grotendeels) blijven beheren, waar je ook bent. Bijvoorbeeld:

 • Online controlekaart (EC3): je controlekaart online indienen
 • Mijn HVW-dossier: informatie over je dossier bekijken, je persoonsgegevens bijwerken, attesten opvragen en afdrukken

Telefonisch kan je 24/7 de status van je laatste betaling nagaan, op het nummer van je kantoor.

Daarnaast kan je ons de documenten die we nodig hebben om je dossier samen te stellen ook vanop afstand bezorgen.

Verdere info over onze diensten op afstand kan je hier vinden.

Welke impact heeft het coronavirus op de behandeling van mijn dossier?

We doen er alles aan om de continuïteit van onze klantenservice te behouden. Daarom helpen we je zoveel mogelijk na afspraak en op afstand.

Je leest alles over onze online tools en onze dienstverlening op afstand op deze pagina.

Als ik mijn dossier per post in orde wil maken, krijg ik van de HVW dan de bevestiging dat mijn document ontvangen en volledig is?

Voor elk document dat wij ontvangen, sturen wij je een ontvangstbewijs en een overzicht van de documenten die nog ontbreken in je dossier.

Kan mijn betaling vertraging oplopen door de gewijzigde werking?

Als je gebruik maakt van de papieren controlekaart is het mogelijk dat je betaling met een lichte vertraging gebeurt. Als je de elektronische controlekaart gebruikt, gebeurt de betaling zonder vertraging. 

Hoe kan ik de status van mijn betaling kennen?

Alle info over je betaling vind je in realtime in je Mijn HVW-dossier. Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er immers een dossier voor je gecreëerd. Je hoeft daar zelf geen verdere stappen voor te ondernemen. Bij je eerste aanvraag kan dat echter even duren.

Je kan ook je betaling 24/7 nagaan door je kantoor te bellen.

Voor andere vragen gebruik je best het contactformulier of onze online diensten.

Vragen leerkrachten

Wat is de uitgestelde bezoldiging?

De uitgestelde bezoldiging is een bedrag waar u als leerkracht recht op hebt om de zomervakantie - waarin u normaal niet werkt - geheel of gedeeltelijk te overbruggen. Het uitgekeerde bedrag hangt af van het aantal uren dat u tijdens het schooljaar gepresteerd hebt. Als u het hele jaar voltijds hebt gewerkt, hebt u voor de volledige vakantieperiode recht op de uitgestelde bezoldiging. Hebt u maar een half jaar gewerkt, dan krijgt u die uitgestelde bezoldiging maar voor de helft van de vakantie.

Het bedrag komt overeen met 20% van de som van alle bezoldigingen die tijdens het schooljaar (van 1 september tot 30 juni) zijn uitbetaald.

Heb ik recht op de uitgestelde bezoldiging?

U hebt recht op een uitgestelde bezoldiging indien u als tijdelijk leerkracht in een door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling hebt gewerkt in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs, het onderwijs voor sociale promotie of het hoger onderwijs (Frans- en Duitstalig).

Opgelet: sommige functies zoals kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist en maatschappelijk assistent kunnen ook recht geven op een uitgestelde bezoldiging.

Waar wordt er in de berekening van de uitgestelde bezoldiging rekening mee gehouden?

We houden rekening met het aantal dagen waarop een arbeidsovereenkomst betrekking heeft. Hiervoor gebruiken we de gegevens van het RSZ en het C4-Onderwijs. Zondagen worden niet meegeteld. Verder wordt er ook rekening gehouden met eventuele dagen van tijdelijke werkloosheid.

Werkt u in de Vlaamse Gemeenschap? In dat geval wordt de periode van moederschapsrust tijdens de tewerkstelling als leerkracht ook opgenomen in de berekening.

Heb ik ook recht op een uitgestelde bezoldiging tijdens de korte vakantieperiodes (Kerstmis, Pasen, ...)?

De kerstvakantie, de paasvakantie en de andere vakantiedagen tijdens het schooljaar worden vergoed als arbeidsdagen als ze binnen een periode van tewerkstelling vallen. In dat geval hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering.

U blijft wel recht hebben op die uitkering als u een inkomensgarantie-uitkering ontvangt als deeltijds werknemer.

Buiten de periodes van tewerkstelling ontvangt u tijdens de korte vakantieperiode geen bezoldiging. Als u na de vakantie niet meer werkzaam bent in het onderwijs, ontvangt u onder de gebruikelijke voorwaarden een uitkering van de werkloosheidsverzekering.

Waar wordt er in de berekening van de uitgestelde bezoldiging nooit rekening mee gehouden?

 • Gegevens op het C4-werkloosheidsbewijs 
 • De periodes van onbetaald verlof 
 • Perioden van loopbaanonderbreking (voltijds of deeltijds) 
 • Ziekteperioden betaald door het ziekenfonds 
 • Periodes van moederschapsrust (behalve als u voor de Vlaamse Gemeenschap werkt) 
 • Zaterdagen, feestdagen en korte vakantieperiodes (Pasen, Kerstmis, ...) tussen twee overeenkomsten indien de tewerkstellingsbreuk Q/S verschilt of indien het om verschillende scholen gaat (enkel in de Franse Gemeenschap).

Hoe wordt de uitgestelde bezoldiging berekend?

De uitgestelde bezoldiging wordt volgens een formule berekend:

Als u voltijds hebt gewerkt, komt het aantal dagen uitgestelde bezoldiging overeen met het aantal gewerkte dagen vermenigvuldigd met 0,2.

Als u deeltijds hebt gewerkt, komt het aantal dagen uitgestelde bezoldiging overeen met het aantal gewerkte dagen vermenigvuldigd met 0,2 en de Q/S (bv.: 10/22).

Als u vrijwillig deeltijds werkt en halve uitkeringen ontvangt, komt het aantal halve dagen uitgestelde bezoldiging overeen met het aantal gewerkte dagen vermenigvuldigd met 0,2 en de Q/S (bv.: 10/22).

Ik heb het hele schooljaar voltijds gewerkt. Moet ik me op 1 juli bij de HVW inschrijven?

Hebt u voltijds gewerkt in een onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap? In dat geval hoeft niets te doen als u van 1 september tot 30 juni voltijds hebt gewerkt. De uitgestelde bezoldiging overbrugt de volledige periode van juli en augustus.

Hebt u geen nieuwe overeenkomst op 1 september? Dan ziet de procedure er zo uit:

 • bezorg ons binnen twee maanden het C4-Onderwijs;
 • schrijf u vóór 9 september in als werkzoekende bij de tewerkstellingsdienst van uw regio (FOREM - ACTIRIS - VBAB - ADG).

Hebt u voltijds gewerkt aan een hogeschool in de Franse of de Duitstalige Gemeenschap? U hoeft niets te doen als u van 14 september tot 13 juli voltijds hebt gewerkt. De uitgestelde bezoldiging overbrugt de volledige periode van juli en augustus.

Hebt u geen nieuwe overeenkomst op 14 september? Dan ziet de procedure er zo uit:

 • bezorg ons binnen twee maanden het C4-Onderwijs;
 • schrijf u vóór 9 oktober in als werkzoekende bij de tewerkstellingsdienst van uw regio (FOREM - ACTIRIS - VBAB - ADG).

Welke documenten heb ik nodig om een uitkeringsaanvraag in te dienen voor de dagen die niet door de uitgestelde bezoldiging overbrugd worden?

Hebt u gewerkt in een onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap?

Bezorg ons het ingevulde document C4-Onderwijs.

Hebt u geen C4-Onderwijs omdat uw statuut in het onderwijs geen recht geeft op uitgestelde bezoldiging (administratief bediende, onderhouds- of keukenpersoneel, tijdelijk personeel in CLB-centra, Europese scholen, onderwijs in het buitenland ( APEFE, VVOB, CGRI), interimkantoor, privéscholen, schoolbusbegeleider aangesteld door de gemeenschap of een privéfirma)? In dat geval dient u vanaf 1 juli met uw C4 een werkloosheidsuitkering aan te vragen.

Wanneer moet ik mijn C4 indienen om een uitkering aan te vragen?

Ik heb voltijds gewerkt in een onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Mijn uitgestelde bezoldiging overbrugt de volledige maanden juli en augustus.
U hoeft geen C4-Onderwijs in te dienen, tenzij u aan het begin van het schooljaar geen nieuwe arbeidsovereenkomst hebt.

Ik heb deeltijds gewerkt in een onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Mijn uitgestelde bezoldiging overbrugt slechts een deel van de maanden juli en augustus.
In dat geval dient u uw C4-Onderwijs in te dienen bij uw HVW-kantoor zodra uw uitgestelde bezoldiging is uitgeput.

Ik heb voltijds gewerkt in een hogeschool of in een onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Mijn uitgestelde bezoldiging overbrugt de volledige maanden juli, augustus en september.
U hoeft geen C4-Onderwijs in te dienen, tenzij u aan het begin van het schooljaar geen nieuwe arbeidsovereenkomst hebt.

Ik heb deeltijds gewerkt in een hogeschool of in een onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Mijn uitgestelde bezoldiging overbrugt slechts een deel van de maanden juli, augustus en september.
In dat geval dient u uw C4-Onderwijs in te dienen bij uw HVW-kantoor zodra uw uitgestelde bezoldiging is uitgeput.

Ik werk aan een Vlaamse hogeschool. Heb ik recht op een uitgestelde bezoldiging?

Alleen leerkrachten met een tijdelijke overeenkomst in het kleuter-, lager of middelbaar onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling hebben recht op de uitgestelde bezoldiging. Leerkrachten aan hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap hebben geen recht op een uitgestelde bezoldiging. Ze krijgen een attest met het aantal betaalde vakantiedagen dat op de eerste vakantiedag in mindering moet worden gebracht en aan de HVW bezorgd dient te worden.

Ik heb een overeenkomst in een Franstalige of Duitstalige hogeschool en mijn overeenkomst loopt af voor het einde van het schooljaar. Wanneer kan ik een werkloosheidsuitkering aanvragen?

Als uw overeenkomst vóór 1 juli afloopt, dient u een uitkeringsaanvraag met uw C4-Onderwijs in te dienen en u in te schrijven bij uw regionale dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) binnen acht kalenderdagen vanaf de dag na de uitkeringsaanvraag. De uitgestelde bezoldiging zal dan vanaf 1 juli verrekend worden.

Als uw overeenkomst tussen 1 juli en 13 juli eindigt, dient de uitgestelde bezoldiging uitgeput te zijn vanaf de dag na het einde van de overeenkomst. U dient uw uitkeringsaanvraag in te dienen nadat uw uitgestelde bezoldiging uitgeput is.

Als uw overeenkomst op 1 juli eindigt, dient de uitgestelde bezoldiging uitgeput te zijn vanaf de dag na het einde van de overeenkomst. U dient uw uitkeringsaanvraag in te dienen nadat de uitgestelde bezoldiging uitgeput is.

Ik heb wettelijke verlofdagen van een betrekking in de privésector en een uitgestelde bezoldiging van een activiteit in het onderwijs. Kan ik ze combineren?

Ja, vanaf 1 juli kunt u wettelijke verlofdagen (als gevolg van een betrekking in het voorafgaande jaar) aftrekken naast de uitgestelde bezoldiging.

U dient het aantal wettelijke verlofdagen dat u vanaf 1 juli gaat opnemen te vermelden op uw CV-Onderwijs om de RVA op de hoogte te brengen.

Als u nog wettelijke verlofdagen over hebt, kunt u die opsparen voor een toekomstige betrekking in de privésector. Als u die dagen niet opneemt en in december nog steeds een werkloosheidsuitkering ontvangt, worden uw resterende wettelijke vakantiedagen automatisch afgetrokken van uw uitkering van december.

Moet ik me na mijn contract in het onderwijs inschrijven als werkzoekende bij mijn regionale tewerkstellingsdienst (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG)?

Neen, als u in het onderwijs of aan een hogeschool hebt gewerkt (zelfs maar voor één dag), hoeft u zich niet in te schrijven als werkzoekende tijdens de maanden juli, augustus en september.

Opgelet: Als u bij het begin van het schooljaar nog geen betrekking gevonden hebt, dient u zich uiterlijk op 9 september in te schrijven bij uw regionale tewerkstellingsdienst (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG) voor scholen tot en met het middelbaar onderwijs en uiterlijk op 9 oktober voor het hoger onderwijs.

Ja, als uw contract in het onderwijs vóór 1 juli is afgelopen voor scholen tot en met het middelbaar onderwijs en voor docenten aan hogescholen in de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. In dat geval hebt u acht kalenderdagen de tijd om u in te schrijven bij uw regionale tewerkstellingsdienst (FOREM, ACTIRIS, VDAB en ADG) vanaf de dag na de datum van de uitkeringsaanvraag.

Hoe dien ik mijn documenten voor mijn uitkeringsaanvraag in?

U kunt uw documenten per post versturen of ze in de brievenbus van uw HVW-kantoor stoppen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Vanaf eind juni geeft de HVW u de mogelijkheid om online een aanvraag 'werkloosheid voor tijdelijke leerkrachten' in te dienen. U kunt die aanvraag indienen op de website van de HVW via 'Mijn HVW-dossiers', onder de rubriek 'Online aanvragen'.

Vragen RVA

Vragen over je dossier?

Vragen over volledige werkloosheid?

Vragen over deeltijdse arbeid?

Vragen over de arbeidsovereenkomst?

Vragen over de uitkeringen?

Laatste aanpassing: 13/10/2021