Gezamenlijk persbericht van de sector

Persbericht van de uitbetalingsinstellingen over uitkeringen tijdelijke werkloosheid:

In een gezamenlijk persbericht van de betalingsinstellingen benadrukt de sector het belang van een volledig dossier. Om de uitkering tijdelijke werkloosheid te kunnen uitbetalen, moeten de uitbetalingsinstellingen een volledig dossier hebben, bestaande uit

  • de aangifte van de werknemer: de werknemer moet immers zijn aanvraag indienen bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze
  • de aangifte van de werkgever: de werkgever moet maandelijks een aangifte indienen van de uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand
    • via de portaalsite van de sociale zekerheid
    • via een sociaal secretariaat of een dienstverlener.

Belangrijke herinnering voor de werkgevers: wacht niet tot het einde van de maand om je aangifte in te dienen. Als je alle gegevens tot het einde van de maand kent, dien je aangifte zo vlug mogelijk.

Link naar volledig persbericht

Laatste aanpassing: 10/04/2020