Aanvraag tijdelijke werkloosheid corona

De maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid corona worden verlengd tot 31 december 2021 (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is).

Iedereen kan bij de HVW een aanvraag tijdelijke werkloosheid corona doen. Je hoeft daarvoor nog geen dossier te hebben.

Wat moet ik doen?

Bezorg ons je aanvraag

Download het formulier C3.2-werknemer corona en stuur het ingevuld en ondertekend in pdf-formaat terug naar je HVW-kantoor. Je hoeft nog geen dossier te hebben om ons dit formulier te bezorgen.

Dat kan je doen via het contactformulier:

 • Kies bij 'Ik heb een vraag over' de optie 'tijdelijke werkloosheid corona'
 • Laad het correct ingevulde en ondertekende formulier op bij 'Documenten toevoegen'
 • Klik op 'Verzenden'. Je krijgt dan een ontvangstbevestiging, en de HVW zal je aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

Je kan het formulier uiteraard ook afdrukken en op papier bezorgen aan je kantoor.

Controleer zorgvuldig of de informatie die je ingevuld hebt correct is.

Voor een volledig dossier hebben we bovendien niet alleen jouw aanvraag tijdelijke werkloosheid nodig, maar ook de aanvraag van je werkgever. Het gaat om een elektronische aangifte (ASR) via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Schrijf je in als werkzoekende 

In het kader van de tijdelijke coronamaatregelen is de periode van drie maanden voor de inschrijving als werkzoekende geneutraliseerd tot 30 september 2021. Ze gaat dus van start op 1 oktober 2021 en loopt tot 31 december 2021. 

Dat betekent het volgende:

 • Eindigt je tijdelijke werkloosheid voor 1 januari 2022? Dan moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid bent van 30 maart 2020 tot 30 april 2021, moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
 • Ben je op 1 januari 2022 nog in tijdelijke werkloosheid, voor een periode van minstens drie maanden? Dan moet je je inschrijven tussen 1 en 8 januari 2022.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid was in 2020-2021, en je nog steeds in tijdelijke werkloosheid bent op 1 januari 2022, dan moet je je inschrijven als werkzoekende tussen 1 en 8 januari 2022.
 • Begint je periode van tijdelijke werkloosheid na 1 oktober 2021? Dan moet je je inschrijven binnen acht dagen na de periode van drie maanden tijdelijke werkloosheid.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid bent vanaf 1 november 2021 voor een periode van minstens drie maanden, moet je je inschrijven als werkzoekende tussen 1 en 8 februari 2022.

Je moet je dan inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

Een tip om tijd te winnen en binnen de termijnen te blijven? Schrijf je online in (7 dagen op 7 en 24 uur op 24) op de site van je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

Heb je ooit al een aanvraag van werkloosheidsuitkeringen ingediend bij een andere uitbetalingsinstelling (een vakbond), zelfs in een ver verleden? Laat ons dat dan onmiddellijk weten. Wij sturen je dan een formulier C8-overgang dat je moet invullen.

En daarna?

De HVW zal je uitkeringsaanvraag creëren en er de “Elektronische aangifte van sociaal risico - scenario 2 of scenario 5” aan toevoegen die werd ingevuld door je werkgever. Vervolgens zal ze je aanvraag naar de RVA sturen.

In geval van problemen nemen we contact met je op via mail of telefoon.

En de betaling?

Tussen 01.02.2020 en 30.09.2021 kan je maandelijks een uitkering ontvangen die overeenstemt met 70 % van je begrensde gemiddelde loon (de bovengrens is vastgelegd op € 2.840,84 per maand – index 01/09/2021).

Je kan een dagelijks supplement van € 5,63 ontvangen bovenop je uitkering als je tijdelijke werkloosheid valt onder overmacht of economische redenen.

We kunnen je uitkeringen tijdelijke werkloosheid betalen op basis van het formulier WECH 505 dat we aan het einde van elke maand van je werkgever zullen ontvangen. Je uitkering wordt betaald na vervallen termijn en er wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % op ingehouden (behalve voor de periode van mei 2020 tot december 2021, waarvoor de bedrijfsvoorheffing beperkt is tot 15 %).

Zodra je betaling onderweg is, ontvang je van ons een mail.

De status van je betaling kan je 24/7 opvolgen in je Mijn HVW-dossier.

Laatste aanpassing: 01/10/2021