Aanvraag tijdelijke werkloosheid corona

De maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid corona worden verlengd tot 30/06/2022 (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is).

Vanaf 1 juli 2022 komt er een einde aan deze maatregelen. Er zijn echter overgangsmaatregelen. Meer informatie over deze overgangsmaatregelen is terug te vinden op het infoblad T3 van de RVA.

Iedereen kan bij de HVW een aanvraag tijdelijke werkloosheid corona doen. Je hoeft daarvoor nog geen dossier te hebben.

Je kan een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door een quarantaine of sluiting van de school van je kind als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Meer informatie vind je hier.

Wat moet ik doen?

Bezorg ons je aanvraag

Tot 31/12/2022 kan je nog steeds enkel het formulier C3.2-corona gebruiken voor je aanvragen tijdelijke werkloosheid. We raden je echter aan ook formulier C1 in te vullen om je dossier vanaf 01/01/2023 niet te blokkeren.

Download het formulier C3.2-werknemer corona en stuur het ingevuld en ondertekend in pdf-formaat terug naar je HVW-kantoor. Je hoeft nog geen dossier te hebben om ons dit formulier te bezorgen.

Dat kan je doen via het contactformulier:

 • Kies bij 'Ik heb een vraag over' de optie 'tijdelijke werkloosheid corona'
 • Laad het correct ingevulde en ondertekende formulier op bij 'Documenten toevoegen'
 • Klik op 'Verzenden'. Je krijgt dan een ontvangstbevestiging, en de HVW zal je aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

Je kan het formulier uiteraard ook afdrukken en op papier bezorgen aan je kantoor.

Controleer zorgvuldig of de informatie die je ingevuld hebt correct is.

Voor een volledig dossier hebben we bovendien niet alleen jouw aanvraag tijdelijke werkloosheid nodig, maar ook de aanvraag van je werkgever. Het gaat om een elektronische aangifte (ASR) via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Schrijf je in als werkzoekende 

In het kader van de tijdelijke coronamaatregelen is de periode van drie maanden voor de inschrijving als werkzoekende geneutraliseerd tot 30 juni 2022. Ze gaat dus van start op 1 juli 2022 en loopt tot 30 september 2022.

Dat betekent het volgende:

 • Eindigt je tijdelijke werkloosheid voor 30 september 2022? Dan moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid bent van 30 maart 2020 tot 30 april 2021, moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
 • Ben je op 1 oktober 2022 nog in tijdelijke werkloosheid, voor een periode van minstens drie maanden? Dan moet je je inschrijven tussen 1 en 8 oktober 2022.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid was in 2020-2021-2022, en je nog steeds in tijdelijke werkloosheid bent op 1 oktober 2022, dan moet je je inschrijven als werkzoekende tussen 1 en 8 oktober 2022.
 • Begint je periode van tijdelijke werkloosheid na 1 juli 2022? Dan moet je je inschrijven binnen acht dagen na de periode van drie maanden tijdelijke werkloosheid.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid bent vanaf 1 augustus 2022 voor een periode van minstens drie maanden, moet je je inschrijven als werkzoekende tussen 1 en 8 november 2022.

Je moet je dan inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

Een tip om tijd te winnen en binnen de termijnen te blijven? Schrijf je online in (7 dagen op 7 en 24 uur op 24) op de site van je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

Heb je ooit al een aanvraag van werkloosheidsuitkeringen ingediend bij een andere uitbetalingsinstelling (een vakbond), zelfs in een ver verleden? Laat ons dat dan onmiddellijk weten. Wij sturen je dan een formulier C8-overgang dat je moet invullen.

En daarna?

De HVW zal je uitkeringsaanvraag creëren en er de “Elektronische aangifte van sociaal risico” aan toevoegen die werd ingevuld door je werkgever. Vervolgens zal ze je aanvraag naar de RVA sturen.

In geval van problemen nemen we contact met je op via mail of telefoon.

En de betaling?

Tussen 01.02.2020 en 30.06.2022 kan je maandelijks een uitkering ontvangen die overeenstemt met 70 % (65 % vanaf 01/07/2022) van je begrensde gemiddelde loon (de bovengrens is vastgelegd op € 3.014,78 per maand – index 01/05/2022).

Je kan een dagelijks supplement van € 6,10 (geïndexeerd bedrag op 01/05/2022) ontvangen tot en met 30/06/2022 bovenop je uitkering als je tijdelijke werkloosheid valt onder overmacht of economische redenen.

We kunnen je uitkeringen tijdelijke werkloosheid betalen op basis van het formulier WECH 505 dat we aan het einde van elke maand van je werkgever zullen ontvangen. Je uitkering wordt betaald na vervallen termijn en er wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % op ingehouden (behalve voor de periode van mei 2020 tot juni 2022, waarvoor de bedrijfsvoorheffing beperkt is tot 15 %).

Zodra je betaling onderweg is, ontvang je van ons een mail.

De status van je betaling kan je 24/7 opvolgen in je Mijn HVW-dossier.

Laatste aanpassing: 01/07/2022