HVW als werkgever

Werken bij de HVW

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, PWA, enz.) betaalt. Zij staat ter beschikking van de werklozen die geen beroep wensen te doen op een vakbond voor de betaling van hun uitkeringen.

Momenteel is de HVW volop aan het moderniseren om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar gebruikers te verhogen en de werkomstandigheden van haar medewerkers te verbeteren. Dit opent deuren voor een reeks nieuwe ontwikkelingen en een aantal belangrijke veranderingen binnen de instelling zelf.

Wij zoeken gemotiveerde en talentvolle medewerkers uit verschillende studiegebieden om mee te werken aan een waardevolle dienstverlening voor de sociaal verzekerden. Zo werft de HVW regelmatig nieuwe personeelsleden aan, onder meer administratieve assistenten voor onze uitbetalingsbureaus, maar ook medewerkers voor ons Hoofdbestuur.

De HVW biedt…

 • een aangename werkomgeving met veel opleidingsmogelijkheden
 • een goed evenwicht tussen werk en privé
 • een bedrijfscultuur waarin de waarden respect, engagement en teamgeest centraal staan

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen maakt deel uit van de federale overheid. U kunt aangeworven worden in een contractuele functie of in een statutaire functie. Ambtenaren in een contractuele functie worden, net als in de privésector, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Ambtenaren in een statutaire functie worden vast benoemd en vallen onder het specifieke statuut van de ambtenaren. Een statutair ambtenaar verdient bruto evenveel als een contractuele collega, maar het statuut biedt bijkomende voordelen, zoals carrièrekansen binnen de eigen dienst of binnen een andere organisatie.

Profielen / tewerkstellingsmogelijkheden

Kantoren

Aangezien onze kantoren verspreid zijn over het hele land, hebt u de mogelijkheid om dicht bij huis te werken.

Binnen een kantoor komt u terecht in een van volgende afdelingen:

 • Samenstelling van de dossiers voor uitkeringsaanvragen
 • Vergoeding van de sociaal verzekerden
 • Boekhouding en schuldbeheer

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur van de HVW is gevestigd in de Brabantstraat te Brussel. Het is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, gelegen op slechts 5 minuten wandelafstand van het station Brussel-Noord.

Binnen het Hoofdbestuur kunt u op een van volgende afdelingen werken:

Afdeling FIN

 • Staat in voor het beheer van de fondsen (beheer, budgetten en opdrachten) en het patrimonium van de instelling.

Afdeling SGS

 • Biedt ondersteuning aan de algemene directie en aan de afdelingen op het vlak van strategie, communicatie en juridische aspecten.

Afdeling ORG

 • Ontwikkelt en optimaliseert de werkmethodes en de toepassing van de wetgeving binnen de uitbetalingsbureaus.

Afdeling ICT

 • Beheert de infrastructuur en verwerkt de informatiestromen binnen de instelling, evenals die van de sociaal verzekerden en de partnerinstellingen.

Afdeling HRM

 • Staat in voor het beheer en de ontwikkeling van het menselijk patrimonium van de instelling.

Contact Center

 • Beheert de telefonische contacten tussen de diensten van de HVW en onze klanten.

Interne audit

 • Draagt bij tot het proces van permanente verbetering binnen de organisatie.

Preventie

 • Geeft adviezen aan de werkgever en hiërarchische lijn omtrent o.a. veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie en arbeidshygiëne.

Wenst u zich kandidaat te stellen?

Bent u geïnteresseerd in een job bij de HVW? Een overzicht van onze vacatures kan u terugvinden bij 'vacatures' op de rechterkant van deze pagina. 

Hoe solliciteren?

Alle aanwervingen verlopen via Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Ga dus snel naar de website van Selor en maak er uw online cv aan. Als u zich hebt geregistreerd, kunt u via “Mijn Selor” solliciteren voor de vacante functie die u interesseert.

Solliciteren kan tot en met de datum vermeld in het vacaturebericht. Als u aan de deelnamevoorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd door Selor om deel te nemen aan verschillende selectieproeven om uw vaardigheden te beoordelen.

Wij wensen u alvast veel succes!

Verloning en voordelen

Loon

U wordt betaald volgens een weddeschaal met minimum aanvangswedde. Daarnaast hebt u recht op een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Verlof

U krijgt minimum 26 dagen jaarlijks vakantieverlof. Deze verlofdagen worden aangepast naar evenredigheid met uw percentage van tewerkstelling.

Verzekeringen

Vanaf 6 maanden na indiensttreding kunt u een gratis hospitalisatieverzekering krijgen. Ook uw gezinsleden kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Andere voordelen

Als medewerk(st)er bij de HVW kunt u verder ook genieten van volgende voordelen:

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • 6 maanden na indiensttreding een voordelig gsm-abonnement
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de FED+ kaart
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding
 • Glijdende werkuren in een 38-uren-week
 • Allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst
Laatste aanpassing: 19/10/2017