HVW in de sociale zekerheid - tekstversie

Structuur van de sociale zekerheid

Inkomsten Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

 • Werkgeversbijdragen + werknemersbijdragen + subsidies van de overheid.

Sociale uitkeringen

 • Federale Pensioendienst (FPD)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 
  • Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
  • Erkende uitbetalingsinstellingen
 • Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Ziekenfondsen
 • Federaal agentschap voor kinderbijslag (FAMIFED)
  • Kinderbijslagfondsen
 • Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
  • Vakantiekassen
 • Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)
  • Verzekeringsinstellingen
Laatste aanpassing: 14/07/2017