Infoblad jaarlijkse vakantie bij volledige werkloosheid (CW46)

1) Op hoeveel vakantiedagen hebt u als volledig werkloze recht in 2022?

Elk kalenderjaar hebt u recht op 4 weken vakantie die u gedurende het hele jaar kunt opnemen. Dit komt overeen met: 

  • 20 dagen in de 5-dagenwerkweek of
  • 24 dagen in de 6-dagenwerkweek

De HVW berekent uw vakantiedagen in de 6-dagenwerkweek.

U hebt dus recht op 24 vakantiedagen, waaronder een aantal betaalde en een aantal niet-betaalde vakantiedagen. Onder “betaalde vakantiedagen” verstaan we de dagen waarvoor u al vakantiegeld hebt gekregen van uw vorige werkgever. Onder “niet-betaalde vakantiedagen” verstaan we de dagen die niet werden betaald door uw vorige werkgever en waarvoor u van ons uitkeringen ontvangt (= 24 dagen – aantal betaalde vakantiedagen.

Als u al vakantiedagen hebt opgenomen op een moment dat u niet werkloos was (bv. tijdens een arbeidsperiode, tijdens een ziekteperiode betaald door uw ziekenfonds, tussen twee arbeidsperiodes,…), moet u die aftrekken van die 4 weken. 

2) Op hoeveel betaalde vakantiedagen hebt u recht? 

U hebt gewerkt in de privésector: 

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van uw arbeidsprestaties in 2021. Hoe meer u gewerkt hebt in 2021, hoe meer vakantiedagen van 2022 al betaald werden door:

  • Uw vorige werkgever als u als bediende hebt gewerkt;
  • Het vakantiefonds(1) van uw vorige werkgever als u als arbeider hebt gewerkt.

Een voltijdse werknemer heeft voor elke maand recht op 2 dagen betaalde vakantie (in de 6-dagenwerkweek). 

U hebt gewerkt in de publieke sector (geen onderwijs): 

In de publieke sector wordt het aantal betaalde vakantiedagen voor een jaar berekend op basis van uw arbeidsprestaties in datzelfde jaar en dus niet zoals in de privésector op basis van het voorgaande jaar. Als u volledig werkloos wordt in datzelfde jaar, vervallen de reeds verworven betaalde vakantiedagen, zelfs als u ze nog niet hebt opgenomen

Voorbeeld: Iemand heeft in de publieke sector gewerkt tot maart 2022 en kreeg hiervoor 6 dagen betaalde vakantie. Hij nam hiervan al 4 dagen op. De 2 resterende dagen verliest hij zodra hij volledig werkloos wordt. Hij heeft nog een saldo van 18 vakantiedagen (24 - 6 dagen).

Vindt u in de loop van het jaar opnieuw werk in de publieke sector? Dan geven die prestaties opnieuw recht op betaalde vakantiedagen voor het lopende jaar.

Vindt u opnieuw werk in de privésector? Dan hebt u recht op aanvullende vakantie, dit om te voorkomen dat u helemaal geen recht zou hebben op vakantiedagen. (zie vraag 5)

Uitzondering: Werkt u in dienst van een OCMW? Dan hangt de regeling (privé- of publieke sector ) af van uw contracttype. 

U hebt gewerkt in de privé- en in de publieke sector: 

U hebt in 2022 recht op betaalde vakantiedagen voor uw prestaties in de privésector. 

3) Wanneer kunt u uw vakantiedagen opnemen? 

U mag op om het even welk moment van het jaar 2022 uw vakantiedagen in één of meerdere keren opnemen.  

Opgelet: De betaalde vakantiedagen die u niet hebt opgenomen vóór 31 december 2022, zullen automatisch afgetrokken worden van uw uitkering voor de maand december. U kunt immers geen vakantiedagen naar 2023 overzetten. 

4) Hoe moet u uw vakantiedagen opnemen? 

Dat doet u door een “V” op uw controlekaart te vermelden voor de dagen waarop u vakantie wilt nemen. U hoeft geen onderscheid te maken tussen de betaalde en de niet-betaalde vakantiedagen, de letter “V” volstaat. 

U kunt geen vakantie nemen op een zondag. Als u voor een zondag toch een “V” vermeldt op uw controlekaart, zal daar geen rekening mee gehouden worden. 

Als u vakantie neemt van maandag tot vrijdag, is de zaterdag die hierop volgt automatisch ook een vakantiedag, zelfs al hebt u voor die dag geen “V” op uw controlekaart vermeld. Hierop is er één uitzondering: als u uw laatste vakantiedag (24e dag) opneemt op een vrijdag, zult u voor de zaterdag die hierop volgt een uitkering krijgen. 

Als u vakantiedagen opneemt, zal de HVW altijd eerst uw betaalde vakantiedagen aanrekenen en pas daarna de niet-betaalde vakantiedagen. Uw uitkering van die maand zal dan mogelijk met een aantal dagen verminderd worden (afhankelijk van het aantal resterende betaalde vakantiedagen). 

Opdat wij het aantal betaalde vakantiedagen kunnen berekenen, is het van belang dat u de tabel in de bijlage van deze brief invult en ons terugbezorgt. 

Opgelet: Bent u lid van het onderwijzend personeel met recht op uitgestelde bezoldiging en hebt u tevens ook recht op betaalde vakantiedagen omdat u in 2021 werkte in de privésector? Dan kunt u uw betaalde vakantiedagen opnemen op dezelfde dagen waarvoor u recht hebt op uitgestelde bezoldiging. Voor meer informatie over uitgestelde bezoldiging verwijzen wij u graag door naar ons infoblad

5) Wat is aanvullende vakantie? 

Werknemers die in 2021 te weinig of niet hebben gewerkt in de privésector en dus weinig of geen betaalde vakantiedagen hebben in 2022 kunnen in aanmerking komen voor aanvullende of Europese vakantiedagen. 

Deze regeling is ideaal voor werknemers die in 2021 werkloos waren, in de publieke sector of als zelfstandige hebben gewerkt. Ook in geval van terugkeer na een loopbaanonderbreking, na arbeidsongeschiktheid of na een periode in het buitenland kunnen aanvullende vakantiedagen een manier zijn om toch vakantie op te kunnen nemen. 

Aanvullende vakantiedagen zijn een recht, u bent dus zeker niet verplicht ze op te nemen.

Voor meer details over deze regeling verwijzen wij u graag door naar de website van het Portaal Sociale Zekerheid.  

(1) Elke werkgever is aangesloten bij een vakantiefonds afhankelijk van de sector waarin hij actief is.

Laatste aanpassing: 30/06/2022