Vrijstelling mantelzorg

Vanaf 1 januari 2015 (koninklijk besluit van 15 april 2015) geldt er een specifieke regeling voor volledig werklozen die een vrijstelling van actieve en passieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt vragen omwille van mantelzorg.

De doelgroep is beperkt tot personen die effectief, doorlopend en regelmatig mantelzorg verlenen:

Reden?Bewijsstuk?Duur van de vrijstelling?Bedrag in geval van volledige uitkeringBedrag vanaf de 25e maand

Palliatieve zorg

Medisch attest*

minimaal 1 en maximaal 2 maanden

€ 265,98 / maand

/

Zorg aan een zwaar ziek gezinslid, of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

Medisch attest*

minimaal 3 en maximaal 12 maanden

(eventueel verlengbaar tot maximaal 48 maanden)

€ 265,98 / maand

(voor de eerste 24 maanden)

€ 215,80 / maand

Zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

Attest afgeleverd door de bevoegde overheid

minimaal 3 en maximaal 12 maanden

(eventueel verlengbaar tot maximaal 48 maanden)

€ 265,98 / maand

(voor de eerste 24 maanden)

€ 215,80 / maand

* Het medisch attest kan gecontroleerd worden door een geneesheer van de RVA.

De betrokken rubrieken op onze website zullen we zo snel mogelijk aanpassen aan de nieuwe wetgeving.