Nieuwsberichten

12/02/2021 Update : Eindejaarspremie voor tijdelijk werklozen corona

Update : Eindejaarspremie voor tijdelijk werklozen corona

Was je tussen maart en november 2020 meer dan 52 dagen in tijdelijke werkloosheid corona? Dan heb je recht op een eindejaarspremie voor je periode(s) van tijdelijke werkloosheid corona.

Hoeveel bedraagt je premie?

Het bedrag van de premie is berekend op de uitkeringen die je daadwerkelijk ontving voor 10 november 2020. Je zal later dus mogelijk nog een bijkomend bedrag ontvangen, op basis van de uitkeringen van november en de achterstallen van de uitkeringen van de voorgaande maanden die in de tussentijd betaald zouden zijn.

Heb je je premie of het bijkomend bedrag nog niet ontvangen? Dan betekent dat dat de berekening voor jouw dossier nog niet rond is. We voeren je betaling uit zodra dat mogelijk is. 

Meer informatie? 

De gedetailleerde berekening van de premie vind je op deze pagina. 

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid lees je ook hier.

06/01/2021 Waarom kreeg ik minder uitkeringen in de maand december?

Waarom kreeg ik minder uitkeringen in de maand december?

Was het bedrag van je uitkeringen in december lager dan gewoonlijk? De reden kan zijn dat je in 2020 niet al je dagen betaalde vakantie hebt opgenomen.

Als volledig werkloze

Als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. In dat aantal zijn ook de vakantiedagen inbegrepen die je al hebt opgenomen tijdens een arbeidsperiode.

In principe ontvang je werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheid neemt, behalve voor de betaalde vakantiedagen. Die dagen worden berekend op basis van je werkprestaties tijdens het vorige jaar.

Als je niet al je betaalde vakantiedagen hebt opgenomen tijdens het jaar door een V te noteren op je controlekaart, worden ze automatisch afgetrokken van de uitkeringen van december. Daarom kreeg je misschien minder uitkeringen in december dan in de vorige maanden.

Als tijdelijk werkloze wegens overmacht door corona

Voor de maand december moest je werkgever je niet-opgenomen vakantiedagen aftrekken van de dagen tijdelijke werkloosheid die voorzien waren in de elektronische aangifte die hij deed bij de HVW. Daarom was het bedrag van je uitkeringen misschien lager dan gewoonlijk. 

Meer informatie?

Meer informatie over vakantie tijdens je werkloosheid vind je in dit infoblad.

15/12/2020 Tijdelijk werklozen corona: nieuwe korting op de waterfactuur in het Waalse Gewest

Tijdelijk werklozen corona: nieuwe korting op de waterfactuur in het Waalse Gewest

Woon je in het Waalse Gewest en was of ben je in tijdelijke werkloosheid door het coronavirus? De Waalse regering heeft beslist je een korting van 40 euro te geven op je waterfactuur.

Wat moet ik doen om mijn korting van 40 euro te krijgen?

Om de korting te krijgen, moet je contact opnemen met je waterleverancier of naar zijn website surfen om je aanvraag online in te dienen. Dat kan vanaf 1 december.

Bij je aanvraag moet je ook een attest voegen om te bewijzen dat je in tijdelijke werkloosheid corona bent of geweest bent. De HVW zal je dit attest per mail of per brief bezorgen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze vergoeding van 40 euro? Surf dan naar de website van je waterleverancier.

08/12/2020 Je uitkeringen van de maand december

Je uitkeringen van de maand december

Werd je tijdelijk werkloos wegens overmacht door corona?

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je al je betaalde vakantiedagen opneemt voor het einde van het jaar. Hij moet je een overzicht geven van je resterende vakantiedagen in 2020, en je vragen om ze op te nemen voor 31 december 2020. Voor de maand december moet je werkgever je niet-opgenomen vakantiedagen aftrekken van de dagen tijdelijke werkloosheid die voorzien zijn in de elektronische aangifte die hij doet bij de HVW.

De HVW zal je betaling uitvoeren volgens het aantal dagen tijdelijke werkloosheid dat je werkgever doorgeeft. De RVA zal nadien de nodige controles doen om na te gaan of de reglementering werd nageleefd.

Ben je volledig werkloos?

Moet je nog dagen uitputten die gedekt zijn door vakantiegeld? Doe dat dan in de maand december.

Daarvoor moet je een ‘V’ noteren op je controlekaart voor de dagen waarop je vakantie wil nemen. Voor die dagen zal je geen uitkeringen krijgen. Doe je dat niet, dan zullen die dagen automatisch afgetrokken worden van je uitkeringen van december.

Meer informatie?

Meer informatie over vakantie tijdens je werkloosheid vind je in dit infoblad.

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid lees je hier.

 

13/11/2020 Update: laatste regels rond tijdelijke werkloosheid

Update: laatste regels rond tijdelijke werkloosheid

Vanaf oktober (nog of opnieuw) tijdelijk werkloos?

Ben je voor de eerste keer tijdelijk werkloos, dan moet je een uitkeringsaanvraag indienen. Je kan dit doen door een aanvraag tijdelijke werkloosheid (C3.2) in te vullen en ons op te sturen. Heb je ons dit jaar al zo een formulier bezorgd en uitkeringen als tijdelijke werkloze ontvangen, dan moet je dat niet opnieuw doen.

Je moet geen controlekaart tijdelijke werkloosheid (C3.2A) bijhouden, invullen en afgeven om uitbetaald te worden op het einde van de maand.

Je uitkering wordt nog steeds berekend op 70% van je gemiddeld dagloon en je hebt ook recht op de toeslag van 5,63 euro voor de dagen tijdelijke werkloosheid wegens “overmacht”.

Erkenning hard getroffen sector of onderneming

Moet je werkgever je als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werkloos stellen, dan kan dat volgens een vereenvoudigde procedure. Sinds september moest hij daarvoor erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming. Vanaf 01/10/2020 (en voorlopig tot en met 31/03/2021) heeft hij die erkenning niet meer nodig.

Meer info

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid lees je op deze pagina.

Op onze website kan je ook de antwoorden op de vaakst gestelde vragen lezen. Als je al klant bent, kan je in je online ‘Mijn HVW-dossier’ je laatste betaling nagaan, je contactgegevens wijzigen of attesten aanvragen en afdrukken.

30/10/2020 Tijdelijke werkloosheid corona: jouw mening over onze dienstverlening

Sinds maart zijn zeer veel werknemers door de coronacrisis in werkloosheid terechtgekomen. De HVW kreeg meer dan 470.000 aanvragen tijdelijke werkloosheid te verwerken. Voor onze medewerkers was het beheer van deze crisis een zeer grote uitdaging, des te meer in een context van lockdown en onzekerheid.

We hebben alles in het werk gesteld om onze klanten te kunnen helpen (weekendwerk, vele overuren, hulp van andere administraties, enz.), maar niet alles kon perfect beheerd worden.

Jouw ervaring

Bij de HVW willen we onze werking voortdurend verbeteren en daarom is je mening voor ons van groot belang. Heb je tussen maart en juni bij ons uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona aangevraagd? Dan horen we graag van jou hoe jij onze dienstverlening tijdens de crisis hebt ervaren. 

Geef nu je mening door deze zes korte vragen te beantwoorden

Alvast bedankt voor je tijd en voor je medewerking. 

30/10/2020 Nieuw afsprakensysteem

In de strijd tegen het coronavirus en om fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken worden de afspraken op kantoor vanaf nu vervangen door telefonische en videoafspraken.

Een telefonische of videoafspraak maak je

Vergeet niet dat ook andere diensten toegankelijk zijn op afstand

Je dossier raadplegen, je controlekaart volledige werkloosheid indienen of attesten opvragen? Het kan allemaal online op deze site. Je kan je documenten ook met de post opsturen. Klik hier om er meer over te lezen.

28/10/2020 De afspraken in het kantoor worden telefonische afspraken

Door de verspreiding van het coronavirus heeft de HVW als preventiemaatregel beslist om fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken en de fysieke afspraken te vervangen door telefonische afspraken:

 • Vanaf 29 oktober voor de kantoren van Luik, Namen, Charleroi, Brussel en Antwerpen
 • Vanaf 3 november voor alle kantoren

Wat zijn de gevolgen voor jouw afspraak?

Maakte je al een afspraak in je kantoor? Je hoeft niet meer ter plaatse te gaan. We helpen je verder via een telefonische afspraak. We contacteren je op het nummer dat je ons eerder doorgaf, ten laatste op de dag van je afspraak.

Heb je nog geen afspraak? Surf dan naar de pagina van jouw kantoor of vorm het nummer van je kantoor.

Gaf je ons je telefoonnummer nog niet door?

Bezorg het ons dan zo snel mogelijk, en zeker voor het moment van je afspraak.

Dat kan heel makkelijk:

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

09/10/2020 Onderhoud van de toepassing itsme

Door onderhoudswerken aan de toepassing itsme kan je je tijdelijk niet via dat kanaal identificeren:

 • van vrijdag 16 oktober 2020 vanaf 22u tot zaterdag 17 oktober 2020 om 7u
 • van zaterdag 17 oktober 2020 vanaf 22u tot zondag 18 oktober 2020 om 7u

 De andere identificatiediensten kan je wel blijven gebruiken.

 Houd daar rekening mee als je tijdens deze periodes op onze diensten moet inloggen.

22/09/2020 Tijdelijke werkloosheid corona na 1 september 2020

Sinds 1 september 2020 zijn de regels rond tijdelijke werkloosheid corona gewijzigd.

Enkel ondernemingen en sectoren die erkend zijn als uitzonderlijk hard getroffen kunnen nog tot 31 december 2020 tijdelijke werkloosheid corona inroepen. Je kan dus enkel een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona doen als je werkt bij een werkgever:

 • die behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis
 • of wiens onderneming uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis.

Wat zijn de gevolgen voor jou als tijdelijk werkloze?

Mijn onderneming is NIET erkend als uitzonderlijk hard getroffen

 • Ik ontving al uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona

  Je kan geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona meer genieten, maar wel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

 • Ik wil voor het eerst een aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen

  Dit kan enkel voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen In dat geval moet je een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen. Weet dat je voortaan de controlekaart C3.2A zal moeten indienen aan het einde van elke maand met tijdelijke werkloosheid.

  Je kan de nodige documenten opsturen met de post naar je kantoor.

  Welke documenten je nodig hebt, lees je op de pagina ‘Tijdelijke werkloosheid’.

Je kan ook een afspraak maken bij je kantoor zodat we samen je situatie kunnen bekijken. Een afspraak maken kan:

Mijn onderneming is erkend als uitzonderlijk hard getroffen

 • Ik ontving al uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona

  Dan verandert er voor jou niets. Je moet geen verdere stappen ondernemen en de HVW blijft je uitbetalingen uitvoeren tot 31 december 2020. Wel moet je je ten laatste op 9 januari 2021 inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

 • Ik wil voor het eerst een aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen

  Download het formulier C3.2-corona en stuur het naar je kantoor. Je leest er alles over op de pagina ‘Hoe doe ik een aanvraag tijdelijke werkloosheid corona’.

  Ook moet je je binnen drie maanden en acht dagen na je aanvraag inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

Meer informatie

Ontvang je al uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona, dan krijg je binnenkort een mail met meer informatie over deze wijzigingen.

Pages