Nieuwsberichten

14/12/2021 Herinnering: Aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door een quarantaine of sluiting van de school van je kind

Herinnering: Aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door een quarantaine of sluiting van de school van je kind

Kan je minderjarige kind niet naar het kinderdagverblijf of naar school gaan door een volledige of gedeeltelijke sluiting? Moet je kind afstandsonderwijs volgen? Moet je kind in quarantaine of in isolatie?

Je kan nog steeds je aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door een quarantaine of sluiting van de school van je kind als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Wat moet je doen?

Is de onderwijsinstelling van je kind gesloten of overgegaan naar afstandsonderwijs, dan moet je een sluitingsattest corona laten invullen door de verantwoordelijke van deze instelling en dit attest correct ingevuld (ondertekend door jezelf en door de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, de school, de opvang of de dienst) aan je werkgever overhandigen.

Is je kind in quarantaine, dan moet je een quarantaineattest corona invullen en ondertekenen, er het quarantainegetuigschrift aan toevoegen, en beide aan je werkgever overhandigen.

Je kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, als je voldoet aan de gebruikelijke vergoedingsvoorwaarden om uitkeringen te genieten en als je niet kan telewerken.

Moet je ook een aanvraag bij ons indienen?

Als je voor het eerst uitkeringen aanvraagt, als je van werkgever verandert, of als je werkregime (uren) verandert of als je een activiteit in bijberoep start, moet je ook een (nieuwe) uitkeringsaanvraag indienen volgens de vereenvoudigde procedure.

 Je hebt tijd tot twee maanden na de maand waarin je tijdelijke werkloosheid neemt om je aanvraag bij ons in te dienen. Vb. je vraagt tijdelijke werkloosheid voor de periode van 20 tot 24 december. Je hebt tijd tot eind februari om je aanvraag bij ons in te dienen.

Let wel op: dit recht kan maar aan één van beide ouders toegekend worden.

Meer informatie vind je hier.

09/12/2021 Je uitkeringen van de maand december

Je uitkeringen van de maand december

Werd je tijdelijk werkloos wegens overmacht door corona?

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je al je betaalde vakantiedagen opneemt voor het einde van het jaar. Hij moet je een overzicht geven van je resterende vakantiedagen in 2021, en je vragen om ze op te nemen voor 31 december. Voor de maand december moet je werkgever je niet-opgenomen vakantiedagen aftrekken van de dagen tijdelijke werkloosheid die voorzien zijn in de elektronische aangifte die hij doet bij de HVW.

De HVW zal je betaling uitvoeren volgens het aantal dagen tijdelijke werkloosheid dat je werkgever doorgeeft. De RVA zal nadien de nodige controles doen om na te gaan of de reglementering werd nageleefd.

Ben je volledig werkloos?

Als volledig werkloze heb je recht op 24 dagen (zaterdagen inbegrepen) of 4 weken vakantie per jaar. In dat aantal zijn ook de vakantiedagen inbegrepen die je al hebt opgenomen tijdens een arbeidsperiode.

In principe ontvang je werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheid neemt, behalve voor de betaalde vakantiedagen. Die dagen worden berekend op basis van je werkprestaties tijdens het vorige jaar.

Moet je nog dagen uitputten die gedekt zijn door vakantiegeld? Doe dat dan in de maand december.

Daarvoor moet je een ‘V’ noteren op je controlekaart voor de dagen waarop je vakantie wil nemen. Voor die dagen zal je geen uitkeringen krijgen. Doe je dat niet, dan zullen die dagen automatisch afgetrokken worden van je uitkeringen van december.

Meer informatie?

Meer informatie over vakantie tijdens je werkloosheid vind je in dit infoblad.

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid lees je hier.

 

30/11/2021 Videoafspraken: veilig en eenvoudig alternatief voor afspraken in je kantoor

Videoafspraken: veilig en eenvoudig alternatief voor afspraken in je kantoor

Sinds kort kan je een videoafspraak inplannen bij alle kantoren van de HVW. Deze videoafspraken zijn een veilig en eenvoudig alternatief voor de afspraken in je kantoor. Zo hoef je niet meer fysiek aanwezig te zijn, maar kan je toch een gesprek voeren met je dossierbeheerder. 

Heb je symptomen of ben je in quarantaine? Dan kunnen we je niet ontvangen in je kantoor, maar helpen we je graag verder tijdens een videoafspraak.

Hoe maak je een videoafspraak?

Een videoafspraak maken kan via de online afsprakentoolvia de HVW-site op de pagina van jouw kantoorper telefoon of aan het infoloket van je kantoor zelf. Kies of vermeld de optie ‘Videoafspraak’. We geven je meteen ook mee welke documenten je kan meebrengen om je afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wat heb je nodig voor een videoafspraak?

 • Een tablet, een smartphone of een computer
 • Een (ingebouwde) camera, microfoon en luidspreker
 • Een goede internetverbinding
 • Een rustige ruimte met voldoende privacy
 • Alle nodige documenten voor een vlot verloop van de afspraak

Meer info over onze dienstverlening op afstand vind je hier.

19/10/2021 Einde bevriezing degressiviteit van je werkloosheidsuitkering

Einde bevriezing degressiviteit van je werkloosheidsuitkering

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering besloten de degressiviteit van de uitkeringen volledige werkloosheid te bevriezen van 1 april 2020 tot 30 september 2021. Vanaf 1 oktober 2021 zal de degressiviteit van je uitkeringen opnieuw starten. Dat betekent dat het bedrag van je uitkeringen na een tijdje vermindert.

Heb je vóór 1 april 2020 een volledige werkloosheidsuitkering ontvangen en heb je gedurende de hele periode van 1 april 2020 tot 30 september 2021 een volledige werkloosheidsuitkering ontvangen?

In dat geval wordt de vergoedingsfase waarin je je op 1 april 2020 bevond, met 18 maanden verlengd.

Als je hebt gewerkt tijdens de periode van de bevriezing, dan zal deze verlenging maximum 18 maanden bedragen.

Voorbeeld: Als je vanaf 04/03/2020 een dagbedrag van 61,23 euro hebt ontvangen voor een periode van 6 maanden, d.w.z. tot 04/09/2020, en aangezien de periode van 01/04/2020 tot 30/09/2021 (18 maanden) wordt geneutraliseerd, kan je dit dagbedrag nog ontvangen tot 04/03/2022 (04/09/2020 + 18 maanden). Dit bedrag zal dalen tot 61,10 euro vanaf 04/03/2022.

Ben je werkloos geworden tussen 1 april 2020 en 30 september 2021? Je degressiviteit zal worden verlengd met het aantal volledige maanden tussen je aanvraag en het einde van de maatregelen (30/09/2021).

Voorbeeld: Als je een aanvraag volledige werkloosheid hebt ingediend vanaf 01/09/2020, krijg je een dagbedrag van 58,13 euro gedurende een periode van 3 maanden tot 01/12/2020. Aangezien de periode tot 30/09/2021 werd geneutraliseerd, ontvang je nog steeds het dagbedrag tot 31/12/2021 (13 maanden tussen de uitkeringsaanvraag op 01/09/2020 en het einde van de bevriezing op 30/09/2021). Dit bedrag zal dalen tot 55,11 euro vanaf 01/01/2022.

Ontvang je inschakelingsuitkeringen? Je periode van 36 maanden basisrecht wordt verlengd met 18 maanden.

Voorbeeld: Als je geboortedatum 06/04/1987 is, begint je basisrecht op 01/05/2017 en eindigt dit op 01/05/2020. Aangezien de periode van 01/04/2020 tot 30/09/2021 (18 maanden) wordt geneutraliseerd, zal vanaf 01/05/2020 je basisrecht verlengd worden tot 31/10/2021.

Opgelet: Bepaalde verlengende gebeurtenissen, afhankelijk van de periode, kunnen gevolgen hebben voor de degressiviteit. Voor meer informatie kan je contact opnemen met je kantoor.

 

13/10/2021 Nieuw afsprakensysteem: afspraken via video

Nieuw afsprakensysteem: afspraken via video

Je kan vanaf nu een videoafspraak inplannen bij alle kantoren van de HVW. De eerste videoafspraken vinden plaats vanaf 18 oktober, met uitzondering van de HVW-kantoren in Brussel, Nijvel en Waver. Daar kan het vanaf 1 november.

Het inplannen van zo’n afspraak kan vanaf donderdag 14 oktober 2021.

Hoe maak je een videoafspraak?

Een videoafspraak maken kan via de online afsprakentoolvia de HVW-site op de pagina van jouw kantoorper telefoon of aan het infoloket van je kantoor zelf. Kies of vermeld de optie ‘Videoafspraak’. We geven je meteen ook mee welke documenten je kan meebrengen om je afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wat heb je nodig voor een videoafspraak?

 • Een tablet, een smartphone of een computer
 • Een (ingebouwde) camera, microfoon en luidspreker
 • Een goede internetverbinding
 • Een rustige ruimte met voldoende privacy
 • Alle nodige documenten voor een vlot verloop van de afspraak

Meer info over onze dienstverlening op afstand vind je hier.

01/10/2021 Einde van de bevriezing van de degressiviteit van je werkloosheidsuitkeringen

Einde van de bevriezing van de degressiviteit van je werkloosheidsuitkeringen

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering besloten de degressiviteit van de uitkeringen volledige werkloosheid te bevriezen van 1 april 2020 tot 30 september 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 zal de degressiviteit opnieuw starten. Dit wil zeggen dat het bedrag van je uitkering na een bepaalde tijd zal dalen.

 

19/07/2021 Dag van nationale rouw

Dag van nationale rouw

Op donderdag 15 juli werd ons land getroffen door zwaar noodweer. De gevolgen hiervan zijn catastrofaal.

Intussen werd dinsdag 20 juli uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. In de eerste plaats denken we aan iedereen die persoonlijk of van nabij getroffen is door de ongeziene overstromingen. Onze oprechte steun gaat uit naar elk van jullie.

Ben je getroffen door deze ramp en heb je vragen over je dossier of heb je documenten verloren door de overstromingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar overstromingen@hvw-capac.fgov.be. We helpen je graag verder.

We wensen alle getroffenen veel sterkte toe.

15/07/2021 Jeugdvakantie: dien je uitkeringsaanvraag online in

Jeugdvakantie: dien je uitkeringsaanvraag online in

Nieuw: bereid je aanvraag jeugdvakantie-uitkering online voor

Ben je jonger dan 25 jaar? Heb je je studies, leertijd of opleiding beëindigd of stopgezet en vervolgens gedurende ten minste één maand als loontrekkende gewerkt? 
Dan heb je recht op jeugdvakantie naast je recht op onvolledige vakantie.

Vanaf 15 juli 2021 kan je je aanvraag online indienen.

Wat zijn de voordelen?

 • Je hebt de tijd om de nodige documenten te verzamelen
 • We kunnen je aanvraag sneller verwerken
 • Je ontvangt je jeugdvakantie-uitkering sneller

Meer informatie?

Meer informatie over de jeugdvakantie-uitkering vind je hier.

 

06/07/2021 Jongeren die de school verlaten: ontdek onze instructievideo's

Jongeren die de school verlaten: ontdek onze instructievideo's

Nieuw: instructievideo’s inschakelingsuitkering voor schoolverlaters

Heb je (net) je studies afgerond en ben je op zoek naar een job? Wist je dat je recht hebt op uitkeringen? Wat zijn de voorwaarden? Bekijk de instructievideo’s over inschakelingsuitkeringen.

Wat wordt besproken in de instructievideo’s?

 • De voorwaarden om recht te hebben op deze uitkeringen
 • De stappen die je moet nemen om een inschakelingsuitkering aan te vragen
 • De documenten die je nodig hebt om je aanvraag in te dienen

Meer informatie

Bekijk de instructievideo’s met alle nodige informatie om een inschakelingsuitkering aan te vragen. Neem ook een kijkje op de pagina voor schoolverlaters.

30/06/2021 Tijdelijke leerkrachten: vraag je werkloosheidsuitkering online aan

Tijdelijke leerkrachten: vraag je werkloosheidsuitkering online aan

Nieuw: bereid je werkloosheidsaanvraag voor tijdelijke leerkrachten online voor

Ben je tijdelijk leerkracht? Dan kan je tijdens de grote vakantie werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen die niet gedekt zijn door een uitgestelde bezoldiging.

Vanaf donderdag 1 juli 2021 kan je je aanvraag online indienen via je HVW-dossier. Vergeet je controlekaarten niet in te dienen voor de maanden juli en augustus. 

Wat zijn de voordelen?

 • Je hebt de tijd om de nodige documenten te verzamelen
 • We kunnen je aanvraag sneller verwerken
 • Hoe sneller je aanvraag verwerkt is, hoe sneller we je kunnen betalen 

Meer informatie?

Meer informatie over de werkloosheidsuitkering voor tijdelijke leerkrachten vind je hier.

Pages