Nieuwsberichten

11/08/2015 Technisch probleem met elektronische controlekaart (eC3)

Door een technische storing zijn de tewerkstellingsgegevens m.b.t. de maand juli 2015 niet automatisch opgeladen. De gewerkte dagen zijn dus niet zichtbaar op de elektronische controlekaart.

De ingave van de tewerkstelling dient daarom voor de maand juli door de gebruiker zelf te gebeuren via de keuzelijst.

De gebruikers van de elektronische controlekaart die hun dag(en) tewerkstelling ingeven, krijgen een onterechte boodschap dat dit laattijdig gebeurd is en dat de RVA hiervan zal verwittigd worden.

De gebruikers hoeven met deze boodschap echter geen rekening te houden want de RVA heeft wel degelijk deze gegevens ontvangen.

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

07/08/2015 Vacature administratief assistent (Contact Center)

Momenteel hebben wij 1 openstaande vacature voor de functie van administratief assistent in ons Contact Center. Meer info over de vacature en de uiterste sollicitatiedatum vindt u op de pagina "Onze vacatures".

09/07/2015 Oudere werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag die geen overgangsmaatregelen genieten: aangepaste beschikbaarheid

Bent u oudere werkloze ouder dan 60 jaar en/of met bedrijfstoeslag en geniet u geen overgangsmaatregelen?

Voortaan wordt de algemene verplichting tot actief zoekgedrag naar werk vervangen door een aangepaste beschikbaarheid, voorgesteld door de bevoegde regionale tewerkstellingsdienst. Deze laatste zal u een actieplan voorstellen waaraan u moet meewerken.

Opgelet: op basis van bepaalde voorwaarden die verband houden met uw leeftijd en beroepsverleden kan u een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid aanvragen. De voorwaarden zullen later gepreciseerd worden op deze website.

02/07/2015 Tijdelijke verhuis HVW Mol wegens renovatiewerken

Om ons onthaal te verbeteren, zijn er renovatiewerken gepland in ons kantoor in Mol.

Daarom zal het kantoor op 20 en 21 augustus gesloten zijn voor het publiek om ons toe te laten te verhuizen naar onze nieuwe tijdelijke locatie. Het kantoor blijft op deze dagen wel telefonisch bereikbaar.

Vanaf maandag 24 augustus bent u welkom op het volgende adres:

Graaf de Broquevillestraat 4 - 2400 Mol

Stuur vanaf 24 augustus ook alle post bestemd voor dit kantoor naar het bovenstaande adres.

Voorziet u een bezoek aan dit kantoor? Gelieve dan in de mate van het mogelijke langs te komen vóór 19 augustus of na 24 augustus. Op die dagen verwachten wij immers een grotere drukte dan gewoonlijk.

Het einde van de werken en de verhuis naar het gerenoveerde kantoor zullen we u meedelen via onze website.

Wij verontschuldigen ons alvast voor de tijdelijke hinder die deze werken met zich meebrengen.

26/06/2015 Einde studies

Voor de schoolverlaters die hun beroepsinschakelingstijd (310 dagen) doorlopen hebben, hebben wij een aparte webpagina gecreëerd. U vindt er de belangrijkste aandachtspunten om een uitkeringsaanvraag in te dienen.

Meer info vindt u op de pagina "Schoolbanken verlaten... Wat nu?".

25/06/2015 Bent u tijdelijke leerkracht?

Voor het onderwijzend personeel dat tijdelijk tewerkgesteld is, hebben wij een aparte webpagina gecreëerd. Daar vindt u uitleg over de stappen die u dient te ondernemen tijdens de schoolvakantie.

Meer informatie vindt u op de pagina "Uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke leerkrachten".

18/06/2015 Technische interventie telefooncentrale op 23 juni 2015

Op 23 juni 2015 in de namiddag is er een interventie op onze telefooncentrale voorzien met het oog op de modernisering van onze telefooninfrastructuur. Tijdens deze interventie zal u mogelijk moeilijkheden ondervinden om de HVW telefonisch te bereiken.

We danken u voor uw begrip.

16/06/2015 Oudere werklozen of werklozen met bedrijfstoeslag: verplichting tot inschrijving als werkzoekende en tot gebruik van een controlekaart sinds 1 januari 2015

Naar aanleiding van de regeringsmaatregelen die een einde stellen aan de leeftijdsgebonden vrijstellingen van verplichtingen, gematigd door de versoepelingsmaatregelen die werden gepubliceerd op 10 en 11 juni 2015, zijn er enkele belangrijke wijzingen waarmee u rekening dient te houden.

Bent u volledig werkloos? Raadpleeg de wijzigingen op de pagina "Uitkeringen als volledig werkloze".

Bent u werkloos met bedrijfstoeslag (SWT)? Raadpleeg de wijzigingen op de pagina "Werkloosheid met bedrijfstoeslag".

12/06/2015 Telefooncentrale niet beschikbaar op 13 juni 2015

Op 13 juni 2015 zal onze telefooncentrale door onderhoudswerken de hele dag niet beschikbaar zijn. De informatie die normaal gezien 24u/24 en 7d/7 telefonisch beschikbaar is (uw laatste betaling en het adres en de openingsuren van uw kantoor), kan u op die dag bijgevolg niet raadplegen.

Wij danken u voor uw begrip.

10/06/2015 Ontdek ons jaarverslag 2014

Met ons jaarverslag 2014 gaan we intergalactisch, met als bestemming “Horizon 2018”. Hoe we die gaan bereiken? Met onze eigen ruimteraket natuurlijk! Ook zin om hogere sferen op te zoeken?

Pages