Nieuwsberichten

26/11/2014 Einde van het recht op uitkeringen na studies (vroeger: wachtuitkeringen)

Schoolverlaters die sinds meer dan 3 jaar werkzoekend zijn, kunnen hun uitkering verliezen vanaf 1 januari 2015.

De uitkering werd immers beperkt in de tijd. In principe wordt ze niet langer dan 3 jaar betaald:

 • vanaf de leeftijd van 30 jaar voor gezinshoofden, alleenstaanden of jongeren van wie de partner enkel over een vervangingsinkomen beschikt;
 • vanaf de opening van het recht voor jongeren die samenwonen met andere werknemers.  

Bepaalde gebeurtenissen die zich tijdens de periode van 3 jaar voordoen, laten echter toe om gedurende een bijkomende periode uitkeringen te genieten. Deze gebeurtenissen vindt u terug in dit infoblad.

24/11/2014 Aanpassing telefonische bereikbaarheid HVW-kantoren

Wegens de positieve resultaten hebben we besloten de nieuwe regeling inzake telefonische bereikbaarheid, die we sinds 27 oktober 2014 hanteren, verder aan te houden.

Onze kantoren blijven bijgevolg van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar als volgt:

 • voor de klanten van onze kantoren te Antwerpen, Brussel, Eupen en Gent van 13u00 tot 16u00;
 • voor alle andere klanten van 08u30 tot 12u00.

We zijn ervan overtuigd dat dit onze dienstverlening ten goede komt.

Andere contactmogelijkheden via telefoon

Dankzij de nieuwste technologieën kunnen wij u via de telefoon een aantal extra diensten aanbieden die 24 uur op 24 en 7 dagen per week beschikbaar zijn:

 • de status van uw laatste betaling
 • het adres en de openingsuren van uw kantoor opvragen

Hoe gaat u te werk?

 • houd uw rijksregisternummer bij de hand
 • vorm het telefoonnummer van uw kantoor
 • luister naar de mogelijke keuzes
 • maak uw keuze
 • tik uw rijksregisternummer in

Keuzemenu via uw telefoon

1. uw laatste betaling - 24/7

2. uw dossier - tijdens de kantooruren

3. een attest of controlekaart aanvragen - tijdens de kantooruren

4.1 adres en openingsuren - 24/7

4.2 algemene info - tijdens de kantooruren

5. een afspraak maken - tijdens de kantooruren

07/11/2014 Verlenging testperiode verbetering telefonische bereikbaarheid HVW-kantoren

Door de positieve resultaten hebben we besloten om de testperiode te verlengen t/m 21 november 2014.

Tijdens deze periode blijven onze kantoren van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar als volgt:

 • voor de klanten van onze kantoren te Antwerpen, Brussel en Gent van 13u00 tot 16u00;
 • voor alle andere klanten van 08u30 tot 12u00.

Wij danken u voor uw begrip.

07/11/2014 Nieuwe functionaliteiten in “Mijn HVW-dossier”

Vanaf donderdag 13 november 2014 zal er een nieuwe versie van "Mijn HVW-dossier" beschikbaar zijn.

Deze versie bevat 2 nieuwe functionaliteiten:

 • op de startpagina zal u de gegevens van uw laatste 2 betalingen en eventuele andere belangrijke informatie terugvinden;
 • u kunt een overzicht van al uw elektronische formulieren met hun status en aanvullende details raadplegen.

Houd er rekening mee, dat door de ingebruikname van deze nieuwe versie, er een onderbreking van enkele minuten zal optreden op woensdag 12 november 2014 tussen 19u en 21u.

Wij danken u voor uw begrip.

24/10/2014 Testperiode verbetering telefonische bereikbaarheid HVW-kantoren

In het kader van de verbetering van onze telefonische bereikbaarheid zullen we van 27 oktober t/m 07 november 2014 een nieuwe manier testen waarop u onze kantoren kunt contacteren.

Tijdens deze periode zullen onze kantoren van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar zijn als volgt:

 • voor de klanten van onze kantoren te Antwerpen, Brussel en Gent van 13u00 tot 16u00;
 • voor alle andere klanten van 08u30 tot 12u00.

Wij danken u voor uw begrip.

17/10/2014 Uw vakantiedagen nog niet of slechts gedeeltelijk opgenomen?

Denk er dan aan om uw resterende vakantiedagen op te nemen vóór het einde van dit jaar. Zo niet worden deze dagen automatisch in mindering gebracht op uw uitkering van december.

07/10/2014 Vacature preventieadviseur

Momenteel hebben wij 1 openstaande vacature voor de functie van preventieadviseur voor de interne dienst Preventie. Meer info over de vacature en de uiterste sollicitatiedatum vindt u op onze pagina "Vacatures".

30/09/2014 Wijziging van uw persoonlijke gegevens?

Vanaf 1 april 2014 wordt uw persoonlijke verklaring automatisch vergeleken met de gegevens uit het Rijksregister.

Uw verklaring dient dus steeds waarheidsgetrouw te zijn.

Meld ons daarom binnen de 7 dagen iedere wijziging van uw persoonlijke situatie (adres, nationaliteit, gezinstoestand, …) om blokkering van uw uitkeringen te voorkomen.

Meer informatie vindt u op onze pagina “Wijziging van uw persoonlijke gegevens”.

19/09/2014 Een elektronische controlekaart invullen?

In een persbericht verschenen op 15 september 2014 informeerde de RVA u dat de volledig werklozen voortaan de mogelijkheid hebben om de elektronische controlekaart (eC3) te gebruiken.

Om fouten in de betaling van uw uitkeringen te vermijden, verzoeken wij u om de elektronische controlekaart pas te gebruiken vanaf oktober 2014.

We herinneren u er eveneens aan dat enkel diegenen die momenteel een blauwe of witte controlekaart indienen van dit systeem kunnen gebruikmaken. In alle andere gevallen blijven de vereiste documenten voor vergoeding ongewijzigd.

15/09/2014 Neem deel aan onze tevredenheidsenquête 2014!

Help ons om onze dienstverlening te verbeteren en vul onze online tevredenheidsenquête in. Deelnemen kan tot en met 17 oktober 2014.

Meer informatie vindt u op onze pagina "Tevredenheidsenquête".

Pages