Nieuwsberichten

04/06/2015 Telefooncentrale niet beschikbaar op 04 juni 2015 tussen 16u00 en 17u30

Op 04 juni 2015 zal onze telefooncentrale door onderhoudswerken tussen 16u00 en 17u30 niet beschikbaar zijn. De informatie die normaal gezien 24u/24 en 7d/7 telefonisch beschikbaar is (uw laatste betaling en het adres en de openingsuren van uw kantoor), kan u op dat moment bijgevolg niet raadplegen.

Wij danken u voor uw begrip.

02/06/2015 Wijziging openingsuren HVW-kantoren in juli en augustus

In juli en augustus wijzigen de openingsuren van onze kantoren. U kan de nieuwe openingsuren raadplegen op de pagina van uw kantoor.

28/05/2015 Vacature verantwoordelijke uitbetalingsbureau Brussel

Momenteel hebben wij 1 openstaande vacature voor de functie van verantwoordelijke van ons uitbetalingsbureau in Brussel.

Meer info over de vacature en de uiterste sollicitatiedatum vindt u op de pagina "Onze vacatures".

11/05/2015 Impact beveiligingsmaatregelen Fedict op toegang tot “Mijn HVW-dossier”

Uit veiligheidsoverwegingen heeft Fedict (Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie) op 14 april 2015 een tussenkomst gedaan in één van haar toepassingen, namelijk de Federal Authentication Service (FAS).

Deze toepassing gaat de identiteit van personen na alvorens ze toegang krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen, zoals “Mijn HVW-dossier”.

Door deze tussenkomst zullen de gebruikers van “Mijn HVW-dossier” voortaan geen toegang meer hebben tot de FAS, en dus evenmin tot “Mijn HVW-dossier”, indien ze gebruikmaken van:

 • het besturingssysteem Windows XP Service Pack 1 en 2;
 • de webbrowser Internet Explorer 6 of ouder.

27/04/2015 Vrijstelling mantelzorg

Vanaf 1 januari 2015 (koninklijk besluit van 15 april 2015) geldt er een specifieke regeling voor volledig werklozen die een vrijstelling van actieve en passieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt vragen omwille van mantelzorg.

De doelgroep is beperkt tot personen die effectief, doorlopend en regelmatig mantelzorg verlenen:

Reden?Bewijsstuk?Duur van de vrijstelling?Bedrag in geval van volledige uitkeringBedrag vanaf de 25e maand

Palliatieve zorg

Medisch attest*

minimaal 1 en maximaal 2 maanden

€ 265,98 / maand

/

Zorg aan een zwaar ziek gezinslid, of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

Medisch attest*

minimaal 3 en maximaal 12 maanden

(eventueel verlengbaar tot maximaal 48 maanden)

€ 265,98 / maand

(voor de eerste 24 maanden)

€ 215,80 / maand

Zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

Attest afgeleverd door de bevoegde overheid

minimaal 3 en maximaal 12 maanden

(eventueel verlengbaar tot maximaal 48 maanden)

€ 265,98 / maand

(voor de eerste 24 maanden)

€ 215,80 / maand

* Het medisch attest kan gecontroleerd worden door een geneesheer van de RVA.

De betrokken rubrieken op onze website zullen we zo snel mogelijk aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

03/04/2015 Verzending fiscale fiches 2014

Vanaf 7 april 2015 verzenden wij - in verschillende fasen - de fiscale fiches voor uw inkomsten van 2014.

Neem contact op met uw HVW-kantoor indien:

 • u vragen heeft over uw fiscale fiche;
 • u verhuisd bent, niet meer werkloos bent en u uw fiscale fiche nog niet ontvangen heeft op 30 april 2015.

02/03/2015 Vacatures administratief assistent en preventieadviseur

Momenteel hebben wij 3 openstaande vacatures voor de functie van administratief assistent (1 in het HVW-kantoor van Brussel, 1 in het HVW-kantoor van Oostende en 1 in het HVW-kantoor van Turnhout) en 1 openstaande vacature voor de functie van preventieadviseur. Meer info over de vacatures en de uiterste sollicitatiedatums vindt u op de pagina "Onze vacatures".

27/02/2015 Verplichte controlekaarten sinds 1 januari 2015

Naar aanleiding van de regeringsmaatregelen die een einde maken aan de leeftijdsgebonden vrijstellingen van verplichtingen (lees ons nieuwsbericht van 05 januari 2015), vermelden we hier enkele belangrijke wijzingen waar u rekening mee dient te houden.

Volledig werklozen jonger dan 60 jaar

Sinds 1 januari 2015 dient u een controlekaart in uw bezit te hebben om maandelijks uw uitkeringen te kunnen ontvangen.

De vrijstellingen die tot vandaag werden toegekend verdwijnen dus (tot de leeftijd van 60 jaar).

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe situatie:

VrijstellingVroegerSinds 1 januari 2015
"maxi"-vrijstellingvrijstelling van controlekaart of kaart C3D-maxi (donkeroranje)

controlekaart C3A (model van april 2014 of recenter - zie vermelding onderaan op de kaart)

OF elektronische controlekaart (eC3)

"mini"-vrijstellingkaart C3D-mini (lichtoranje)

controlekaart C3A (model van april 2014 of recenter - zie vermelding onderaan op de kaart)

OF elektronische controlekaart (eC3)

Voor meer informatie over het gebruik van de elektronische controlekaart verwijzen we naar onze rubriek "De elektronische controlekaart".

Volledig werklozen met bedrijfstoeslag jonger dan 60 jaar (begin van de werkloosheid met SWT vanaf 2015)

Sinds 1 januari 2015 dient u een controlekaart in uw bezit te hebben om maandelijks uw uitkeringen te kunnen ontvangen.

Voortaan moet u de controlekaart C3-SWT gebruiken (model van april 2014 of recenter - zie vermelding onderaan op de controlekaart).   

U kan geen gebruik maken van de elektronische controlekaart.

Beschikt u nog niet over uw nieuwe controlekaart?

Dan kan u die bestellen via telefoon, aan het loket of, bij voorkeur, via onze website.

29/01/2015 De HVW-website behaalt het AnySurfer label

Iets meer dan een jaar na de lancering heeft onze website het AnySurfer kwaliteitslabel behaald.

Hiermee behoren we tot een selecte groep van 128 bedrijven en organisaties die hun website hebben gebouwd volgens de richtlijnen van AnySurfer.

Concreet betekent dit dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor personen met een handicap.

Websites die het kwaliteitslabel dragen, zijn daarnaast ook beter geschikt voor kleine beeldschermen van smartphones en tablets, zijn bruikbaar in iedere webbrowser en scoren beter in de resultaten van zoekmachines.

Het is dus een kwaliteitslabel waar al onze bezoekers baat bij hebben!

Meer info over toegankelijke websites? Surf naar www.anysurfer.be.

05/01/2015 Werkloosheidsreglementering: wat verandert er vanaf 1 januari 2015?

Vanaf 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werkloosheidsreglementering.

De wijzigingen hebben betrekking op:

 • de inschakelingsuitkeringen;
 • de afschaffing van de vrijstelling om sociale en familiale redenen;
 • de vermindering van het bedrag van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid;
 • de aanpassing van de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (IGU);
 • de anciënniteitstoeslag;
 • de inschrijving als werkzoekende;
 • de verplichtingen inzake beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt;
 • de activering van het zoekgedrag naar werk;
 • het verplichte bezit van een controlekaart;
 • de woonplaats in België;
 • de arbeidsgeschiktheid;
 • een nevenactiviteit aanvangen tijdens de werkloosheid;
 • de inschrijving in een tewerkstellingscel;
 • een outplacement aanvaarden;
 • het recht op tijdelijke werkloosheid na 65 jaar;
 • de leeftijdsvoorwaarden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Voor meer informatie over deze wijzigingen, verwijzen wij naar de website van de RVA.

De betrokken rubrieken op onze website zullen we zo snel mogelijk aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Pages