Nieuwsberichten

18/12/2014 Verplicht gebruik van de nieuwe versie van de controlekaart van 1 april 2014*

Bent u nog in het bezit van oude controlekaarten C3A, C3C, C3-SWT, C3D-MINI of C3D-MAXI?

Gelieve die dan te vernietigen. We kunnen de oude modellen immers nog aanvaarden tot en met de werkloosheidsmaand december 2014, maar we kunnen ze niet meer aanvaarden voor de betaling van de maanden januari 2015 en volgende.

Heeft u nog geen nieuwe controlekaart?

Dan kunt u die bestellen via de gewone weg: telefonisch, aan het loket of, bij voorkeur, via onze website.

* De datum staat in de linkerbenedenhoek van uw kaart, onder het in te vullen rooster.

01/12/2014 Openingsuren HVW-kantoren tijdens de eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode (25 december 2014 t/m 02 januari 2015) zullen onze kantoren:

 • geopend zijn op 29 en 30 december 2014 in de voormiddag (onze kantoren zullen dus gesloten zijn in de namiddag);
 • gesloten zijn op 25-26-31 december 2014 en 01-02 januari 2015.

Wij wensen u aangename eindejaarsfeesten!

26/11/2014 Einde van het recht op uitkeringen na studies (vroeger: wachtuitkeringen)

Schoolverlaters die sinds meer dan 3 jaar werkzoekend zijn, kunnen hun uitkering verliezen vanaf 1 januari 2015.

De uitkering werd immers beperkt in de tijd. In principe wordt ze niet langer dan 3 jaar betaald:

 • vanaf de leeftijd van 30 jaar voor gezinshoofden, alleenstaanden of jongeren van wie de partner enkel over een vervangingsinkomen beschikt;
 • vanaf de opening van het recht voor jongeren die samenwonen met andere werknemers.  

Bepaalde gebeurtenissen die zich tijdens de periode van 3 jaar voordoen, laten echter toe om gedurende een bijkomende periode uitkeringen te genieten. Deze gebeurtenissen vindt u terug in dit infoblad.

24/11/2014 Aanpassing telefonische bereikbaarheid HVW-kantoren

Wegens de positieve resultaten hebben we besloten de nieuwe regeling inzake telefonische bereikbaarheid, die we sinds 27 oktober 2014 hanteren, verder aan te houden.

Onze kantoren blijven bijgevolg van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar als volgt:

 • voor de klanten van onze kantoren te Antwerpen, Brussel, Eupen en Gent van 13u00 tot 16u00;
 • voor alle andere klanten van 08u30 tot 12u00.

We zijn ervan overtuigd dat dit onze dienstverlening ten goede komt.

Andere contactmogelijkheden via telefoon

Dankzij de nieuwste technologieën kunnen wij u via de telefoon een aantal extra diensten aanbieden die 24 uur op 24 en 7 dagen per week beschikbaar zijn:

 • de status van uw laatste betaling
 • het adres en de openingsuren van uw kantoor opvragen

Hoe gaat u te werk?

 • houd uw rijksregisternummer bij de hand
 • vorm het telefoonnummer van uw kantoor
 • luister naar de mogelijke keuzes
 • maak uw keuze
 • tik uw rijksregisternummer in

Keuzemenu via uw telefoon

1. uw laatste betaling - 24/7

2. uw dossier - tijdens de kantooruren

3. een attest of controlekaart aanvragen - tijdens de kantooruren

4.1 adres en openingsuren - 24/7

4.2 algemene info - tijdens de kantooruren

5. een afspraak maken - tijdens de kantooruren

07/11/2014 Verlenging testperiode verbetering telefonische bereikbaarheid HVW-kantoren

Door de positieve resultaten hebben we besloten om de testperiode te verlengen t/m 21 november 2014.

Tijdens deze periode blijven onze kantoren van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar als volgt:

 • voor de klanten van onze kantoren te Antwerpen, Brussel en Gent van 13u00 tot 16u00;
 • voor alle andere klanten van 08u30 tot 12u00.

Wij danken u voor uw begrip.

07/11/2014 Nieuwe functionaliteiten in “Mijn HVW-dossier”

Vanaf donderdag 13 november 2014 zal er een nieuwe versie van "Mijn HVW-dossier" beschikbaar zijn.

Deze versie bevat 2 nieuwe functionaliteiten:

 • op de startpagina zal u de gegevens van uw laatste 2 betalingen en eventuele andere belangrijke informatie terugvinden;
 • u kunt een overzicht van al uw elektronische formulieren met hun status en aanvullende details raadplegen.

Houd er rekening mee, dat door de ingebruikname van deze nieuwe versie, er een onderbreking van enkele minuten zal optreden op woensdag 12 november 2014 tussen 19u en 21u.

Wij danken u voor uw begrip.

24/10/2014 Testperiode verbetering telefonische bereikbaarheid HVW-kantoren

In het kader van de verbetering van onze telefonische bereikbaarheid zullen we van 27 oktober t/m 07 november 2014 een nieuwe manier testen waarop u onze kantoren kunt contacteren.

Tijdens deze periode zullen onze kantoren van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar zijn als volgt:

 • voor de klanten van onze kantoren te Antwerpen, Brussel en Gent van 13u00 tot 16u00;
 • voor alle andere klanten van 08u30 tot 12u00.

Wij danken u voor uw begrip.

17/10/2014 Uw vakantiedagen nog niet of slechts gedeeltelijk opgenomen?

Denk er dan aan om uw resterende vakantiedagen op te nemen vóór het einde van dit jaar. Zo niet worden deze dagen automatisch in mindering gebracht op uw uitkering van december.

07/10/2014 Vacature preventieadviseur

Momenteel hebben wij 1 openstaande vacature voor de functie van preventieadviseur voor de interne dienst Preventie. Meer info over de vacature en de uiterste sollicitatiedatum vindt u op onze pagina "Vacatures".

30/09/2014 Wijziging van uw persoonlijke gegevens?

Vanaf 1 april 2014 wordt uw persoonlijke verklaring automatisch vergeleken met de gegevens uit het Rijksregister.

Uw verklaring dient dus steeds waarheidsgetrouw te zijn.

Meld ons daarom binnen de 7 dagen iedere wijziging van uw persoonlijke situatie (adres, nationaliteit, gezinstoestand, …) om blokkering van uw uitkeringen te voorkomen.

Meer informatie vindt u op onze pagina “Wijziging van uw persoonlijke gegevens”.

Pages