Nieuwsberichten

27/01/2014 Nieuw: eenheidsstatuut voor bedienden en arbeiders vanaf 1 januari 2014

De wet van 26 december 2013, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, die een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert wat betreft de opzegtermijnen, de carensdag , evenals begeleidende maatregelen, is in voege getreden op 1 januari 2014 en is zowel van toepassing op de lopende contracten als op de nieuwe contracten.

Inzake opzegtermijnen zijn bij elke verbreking (ontslag/ontslagname) van de arbeidsovereenkomst de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2014.

Om de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden inzake opzegging te voltooien, zal de « ontslagcompensatievergoeding »  geleidelijk aan de regeling van de bestaande « ontslaguitkering » vervangen.

Meer info:

17/01/2014 Vacature Teamverantwoordelijke Patrimonium

Momenteel hebben wij 1 openstaande vacature voor een Teamverantwoordelijke Patrimonium. Solliciteren kan tot 24 januari 2014. Meer info vindt u op onze pagina "Vacatures".

04/12/2013 Telefooncentrale niet beschikbaar op 27 december 2013

Op 27 december 2013 zal onze telefooncentrale door onderhoudswerken een hele dag niet beschikbaar zijn. Gelieve hier rekening mee te houden. Wij danken u voor uw begrip.

02/12/2013 Openingsuren HVW-kantoren tijdens de eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode (25 december 2013 t/m 02 januari 2014) zullen onze kantoren:

geopend zijn op 30 en 31 december 2013 in de voormiddag (onze kantoren zullen dus gesloten zijn in de namiddag)
gesloten zijn op 25-26-27 december 2013 en 01-02 januari 2014

Wij wensen u aangename eindejaarsfeesten!

02/12/2013 Rustdagen bouwsector 2013-2014

De rustdagen voor de bouwsector werden vastgelegd van 26/12/2013 tot 03/01/2014.

De arbeiders ontvangen hiervoor de nodige formulieren van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bouwsector.

NIEUWE PROCEDURE

De HVW komt niet langer tussen in de betaling van deze vergoedingen.

De arbeiders die NIET zijn aangesloten bij een vakbond moeten het formulier ‘rustdagen bouw’ doorsturen naar:

Patronale dienst voor organisatie en controle van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK)
Lombardstraat 34-42
1000   Brussel

27/11/2013 Nieuwe website

Uit de tevredenheidsenquête bij onze klanten hebben wij kunnen vaststellen dat zij niet altijd tevreden waren over de inhoud, de structuur en het design van onze website.

Rekening houdend met deze opmerkingen hebben wij onze krachten gebundeld om u een volledig nieuwe website aan te bieden.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn

  • de toegang tot de informatie die u zoekt, te verbeteren
  • u correcte en actuele informatie aan te bieden
  • de toegankelijkheid van onze diensten te vergroten
  • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren

Wij wensen u veel surfplezier.

27/11/2013 Nieuw systeem Contact Center

Ons Contact Center beschikt sinds 23 oktober 2013 over een nieuw systeem om u nog beter van dienst te zijn.

De belangrijkste voordelen van dit nieuwe systeem zijn:

  • Een uitgebreider automatisch keuzemenu
  • Automatische informatie over uw laatste betaling
  • 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar 

Ons Contact Center is bereikbaar op het nummer van uw HVW-kantoor                  

Vergeet niet om steeds uw rijksregisternummer bij de hand te houden.

Pages