Nieuwsberichten

25/03/2020 Aanvraag tijdelijke werkloosheid coronavirus: nu via online formulier (update)

Aanvraag tijdelijke werkloosheid coronavirus: nu via online formulier (update)

Het is niet langer mogelijk om een online aanvraag in te dienen. Aanvragen gebeuren uitsluitend met een papieren formulier.

Meer weten?

Meer informatie vind je in deze infofiche.

19/03/2020 Controlekaart volledige werkloosheid: eerder en vanop afstand in te dienen vanaf nu

Controlekaart volledige werkloosheid: eerder en vanop afstand in te dienen vanaf nu

Wanneer indienen?

Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen papieren controlekaarten volledige werkloosheid C3A eerder bezorgd worden aan je kantoor.
Concreet kan dat deze maand vanaf woensdag 25 maart 2020. De uitbetaling zal plaatsvinden vanaf 31 maart 2020.

Tot juni kunnen alle controlekaarten volledige werkloosheid telkens vanaf de vijfde dag voor het einde van de maand ingediend worden.

Hoe indienen?

  • Liever digitaal? vul je controlekaart in via de eC3-app en dien ze online in: lees hier hoe dat snel en eenvoudig kan
  • Je kan je papieren controlekaart ook per post opsturen naar je kantoor, maar in dat geval zijn we afhankelijk van de leveringstermijnen van bpost om ze te verwerken.

Meer weten?

Meer informatie over je uitkeringsaanvraag volledige werkloosheid vind je hier.
Meer informatie over onze dienstverlening op afstand vind je in de rubriek Liever digitaal?

18/03/2020 Tijdelijke werkloosheid coronavirus

Tijdelijke werkloosheid coronavirus

Naar aanleiding van de coronacrisis is er een nieuwe specifieke uitkering gecreëerd voor tijdelijke werkloosheid corona.
De aanvraag en de berekening van die uitkering zijn vereenvoudigd. Alle info vind je hier

Je kan het aanvraagformulier vinden bij Documenten en attesten.
Stuur het ingevuld en gescand naar de HVW terug via het contactformulier om je aanvraag te doen.

Als je je aanvraag al hebt ingediend, blijft die geldig.

16/03/2020 De HVW werkt met gesloten loketten

De HVW werkt met gesloten loketten

Alle HVW-kantoren werken vanaf dinsdag 17 maart 2020 achter gesloten deuren (maatregel coronavirus).

Er zijn dus geen afspraken meer mogelijk en alle loketten zijn gesloten.

Contacteer je kantoor via telefoon of het contactformulier op de site.

Je documenten kan je opsturen per post.

Lees alle info op de coronapagina

16/03/2020 Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Door de beslissing van de Veiligheidsraad van 12 maart 2020 hebben veel mensen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de crisis van het coronavirus.

Ook werd het uitkeringspercentage tijdelijk verhoogd tot 70 % voor de periode van februari 2020 tot juni 2020.

Wil je uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen?

In deze fiche kan je lezen wat je zelf moet doen om recht te hebben op de uitkeringen, en wat je werkgever moet doen.

Verdere informatie over tijdelijke werkloosheid kan je op de website van de HVW terugvinden. Ook op de site van de RVA vind je meer info.

15/03/2020 Coronavirus: meer informatie

Coronavirus: meer informatie

De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor onze klanten krijgen momenteel onze volledige aandacht. We volgen de situatie op de voet en nemen de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. 

Daarnaast doen we er alles aan om de continuïteit van de klantenservice te behouden. We werken daarom voortaan uitsluitend op afspraak. Wil je een beroep doen op onze diensten in het kantoor, maak dan een afspraak

We raden je ook aan om zoveel mogelijk online of vanop afstand te doen.

Op deze pagina verduidelijken we hoe dat kan, en informeren we je regelmatig over de verschillende maatregelen die de HVW neemt.

11/03/2020 HVW-diensten op afstand

HVW-diensten op afstand

Heel wat van de HVW-dienstverlening kan online of zonder dat je daarvoor moet langsgaan in een kantoor.

Naast de digitale dienstverlening van de HVW zijn er ook heel wat acties die je vanop afstand kan ondernemen om je dossier bij de HVW te vervolledigen.

In de huidige context van het coronavirus, moedigen we iedereen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de dienstverlening op afstand van de HVW. 

Ben je volledig werkloos?

Ben je in tijdelijke werkloosheid?

Ben in je in jeugd- of seniorvakantie?

Of wil je een deeltijdse tewerkstelling aangeven?

Dat kan door op bovenstaande linken te klikken. Je vindt er infofiches waarin wordt uitgelegd welke documenten je de HVW moet bezorgen om je dossier in orde te brengen, afhankelijk van je situatie. Je kan er ook lezen welke documenten je werkgever de HVW moet bezorgen.

Verdere informatie over de digitale dienstverlening van de HVW, zoals je online HVW-dossier of de elektronische controlekaart, vind je op de HVW-website, onder de rubriek Liever digitaal?.

11/03/2020 Kantoor Brussel: enkel op afspraak vanaf nu

Kantoor Brussel: enkel op afspraak vanaf nu

Het kantoor van Brussel werkt vanaf nu enkel op afspraak. 

Dit is een preventiemaatregel in het kader van het coronavirus: we willen de klanten en de medewerkers zo goed mogelijk beschermen.

Afspraak maken?

Dat kan via de site of telefonisch tussen 13u en 16u.

Ook aan het infoloket in het kantoor kan je terecht om een afspraak te maken.

Aan het infoloket kan je zonder afspraak terecht: 

  • voor blauwe controlekaarten
  • om attesten op te vragen

Liever digitaal? 

Heel wat diensten van de HVW zijn ook online beschikbaar, zoals de elektronische controlekaart of je HVW-dossier.

Telefonisch kan je op elk moment de status van je laatste betaling nagaan.

06/03/2020 Maatregelen coronavirus

Het coronavirus heeft ondertussen ook België bereikt, de HVW volgt de aanbevelingen van de sector en op federaal niveau van nabij op.

We willen de gezondheid van onze klanten en medewerkers garanderen en we rekenen erop dat iedereen de basisregels naleeft om zich te beschermen tegen virussen, zoals uitgelegd wordt op de affiche.

We herinneren je eraan dat heel wat van onze dienstverlening ook digitaal beschikbaar is, zoals je online HVW-dossier of de elektronische controlekaart. Attesten opvragen of afdrukken kan ook via de website. Je kan bovendien ook telefonisch op elk moment de status van je laatste betaling nagaan.

Alle informatie vind je op de HVW-website.

10/02/2020 Brexit: wat nu?

De Brexit vond plaats op 31 januari 2020, wat betekent dat het terugtrekkingsakkoord door het Verenigd Koninkrijk en de EU is goedgekeurd. Daarom begint op 1 februari 2020 de overgangsperiode, die tot 31 december 2020 van kracht blijft.

Meer informatie over de gevolgen hiervan vind je op:

Pages