Aanvraag tijdelijke werkloosheid corona

De maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid corona worden verlengd tot 31 maart 2021 (behalve voor de maand september 2020 als werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is).

Wat moet ik doen?

Download het formulier C3.2-werknemer corona en stuur het ingevuld in pdf-formaat terug naar je HVW-kantoor.

Je kan het uiteraard ook afdrukken en op papier bezorgen aan je kantoor.

Controleer zorgvuldig of de informatie die je ingevuld hebt correct is.

Voor een volledig dossier hebben we bovendien niet alleen jouw aanvraag tijdelijke werkloosheid nodig, maar ook de aanvraag van je werkgever. Het gaat om een elektronische aangifte (ASR) via de portaalsite van de sociale zekerheid.

In het kader van de tijdelijke coronamaatregelen moet je je inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG) binnen acht kalenderdagen na 31/12/2020, dus tussen 1 januari en 8 januari 2021.

Heb je ooit al een aanvraag van werkloosheidsuitkeringen ingediend bij een andere uitbetalingsinstelling (een vakbond), zelfs in een ver verleden? Laat ons dat dan onmiddellijk weten. Wij sturen je dan een formulier C8-overgang dat je moet invullen.

En daarna?

De HVW zal je uitkeringsaanvraag creëren en er de “Elektronische aangifte van sociaal risico - scenario 2 of scenario 5” aan toevoegen die werd ingevuld door je werkgever. Vervolgens zal ze je aanvraag naar de RVA sturen.

In geval van problemen nemen we contact met je op via mail of telefoon.

En de betaling?

Tussen 01.02.2020 en 31.03.2021 kan je maandelijks een uitkering ontvangen die overeenstemt met 70 % van je begrensde gemiddelde loon (de bovengrens is vastgelegd op 2.754,76 per maand – index 01/03/2020).

We kunnen je uitkeringen tijdelijke werkloosheid betalen op basis van het formulier WECH 505 dat we aan het einde van elke maand van je werkgever zullen ontvangen. Je uitkering wordt betaald na vervallen termijn en er wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % op ingehouden (behalve voor de periode van mei 2020 tot maart 2021, waarvoor de bedrijfsvoorheffing beperkt is tot 15 %).

Zodra je betaling onderweg is, ontvang je van ons een mail.

De status van je betaling kan je 24/7 opvolgen in je Mijn HVW-dossier.

Laatste aanpassing: 20/11/2020