Ontslagcompensatievergoeding

De statuten van arbeiders en bedienden zijn sinds 1 januari 2014 gedeeltelijk geharmoniseerd.

Daardoor zijn sinds 1 januari 2014 nieuwe regels van toepassing om de opzegtermijn te bepalen in geval van ontslag. 

Voor een arbeider betekent dat, dat hij, in principe, recht zal hebben op een langere opzegtermijn. 

De nieuwe opzegtermijnen zijn echter slechts volledig van toepassing indien de arbeidsovereenkomst na 31 december 2013 is aangevangen. 

Als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014 is aangevangen, wordt de anciënniteit opgesplitst in twee delen:

  • de anciënniteit verworven vóór 2014 geeft recht op een opzegtermijn die wordt berekend volgens het oude systeem (minder gunstig);
  • de anciënniteit verworven vanaf 2014 geeft recht op een opzegtermijn die wordt berekend volgens het nieuwe systeem (gunstiger);
  • de opzegtermijnen worden samengeteld. 

Om het nadeel gedeeltelijk te compenseren dat de (ex-)arbeider ondervindt door het berekenen van een gedeelte van zijn opzegtermijn volgens het oude systeem, kent de RVA onder bepaalde voorwaarden een ontslagcompensatievergoeding toe.

 
Laatste aanpassing: 19/02/2019