Kinderopvangtoeslag

Wat is de kinderopvangtoeslag?

De alleenstaande ouder met kinderen die vergoed volledig werkloos is en aan het werk gaat als werknemer of als zelfstandige in hoofdberoep, kan gedurende 12 maanden een kinderopvangtoeslag ontvangen.

Deze premie wordt door de RVA toegekend en door de HVW uitbetaald.

Woont u in de Duitstalige Gemeenschap?

Deze toeslag bestaat niet meer sinds 1 juli 2016.

Woont u in het Vlaams Gewest?

Deze toeslag bestaat niet meer sinds 1 januari 2018.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest?

Indien u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest woont dan kan u nog aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag ongeacht de aanvang van de werkhervatting indien u tijdig uw aanvraag indient.

Laatste aanpassing: 18/06/2018