Activa

Vlaams Gewest

Sinds 1 januari 2017 is de ACTIVA-regeling afgeschaft voor iedereen die tewerkgesteld is in het Vlaamse Gewest. Dat betekent dat u niet langer een ACTIVA-uitkering kan aanvragen bij uw HVW-kantoor.

Hierop is er een uitzondering: u werkt met een ACTIVA als preventie-of veiligheidspersoneel (= ACTIVA-PVP).

U werkte al in het ACTIVA-stelsel vóór 1 januari 2017?

Deze blijft geldig zolang uw contract niet onderbroken wordt en ten laatste tot 31 december 2018. Een onderbreking is een dag tussen twee tewerkstellingen dat geen weekend, feestdag of inhaalrustdag is.

Voorbeeld: u werkt met interimcontracten en hoeft niet elke dag te komen. U had een contract van 28 december 2016 tot 5 januari 2017. Op 6 januari 2017 had u geen contract. Op 9 januari 2017 startte er een nieuw contract tot 12 januari 2017. 6 januari 2017 is geen weekend, feestdag of inhaalrustdag, dus een onderbreking. Uw ACTIVA-kaart loopt af op 6 januari 2017.

U werkte nog niet in het ACTIVA-stelsel vóór 1 januari 2017? 

Het Vlaamse Gewest heeft een nieuwe aanwervingsincentive ingevoerd, de “alternatieve financiële stimulans om de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden aan te moedigen”. U kan deze online aanvragen. Als u hierover meer informatie wenst, kan u zich wenden tot de VDAB.

Waals Gewest

Het Waalse Gewest (Forem) heeft de federale ACTIVA-maatregelen vervangen door andere tewerkstellingsmaatregelen, "Plans Impulsions" genoemd (zie verderop). Die maatregelen zijn van toepassing voor aanwervingen vanaf 1 juli 2017.

U werkte al in het ACTIVA-stelsel vóór 1 juli 2017?

De ACTIVA-kaart blijft geldig zolang uw contract niet onderbroken wordt. U verliest het voordeel van die maatregel al bij een onderbreking van een enkele dag (behalve weekend- of feestdag) tussen twee tewerkstellingen bij dezelfde werkgever.

Voorbeeld: u werkt met interimcontracten. U had een contract van 26 juni 2017 tot 14 juli 2017. U had geen contract voor 17 juli 2017. Er is een nieuw contract begonnen op 18 juli. 17 juli is geen weekenddag, feestdag of inhaalrustdag en vormt dus een onderbreking. Uw ACTIVA-kaart loopt af op 17 juli 2017.

U werkte nog niet in het ACTIVA-stelsel vóór 1 juli 2017?

Is er een andere tewerkstellingsmaatregel waar u recht op hebt?

Het Waalse Gewest voert drie nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in voor aanwervingen vanaf 1 juli 2017:

 • het plan "Impulsion 12 mois +" voor langdurig werkzoekenden;
 • het plan "Impulsion - 25 ans" voor laaggeschoolde jonge werkzoekenden;
 • het plan "Impulsion - insertion" voor werkzoekenden zonder werkervaring.

In het kader van die maatregelen heeft u eventueel recht op een werkuitkering als u woont in het Waalse Gewest. Dankzij de werkuitkering moet uw werkgever u minder betalen aangezien de HVW een deel van uw nettoloon betaalt. 

Wanneer moet u de werkuitkering aanvragen?

 • wanneer u begint te werken bij een werkgever die in aanmerking komt voor de nieuwe tewerkstellingsmaatregelen;
 • in geval van "Impulsion 12 mois +" of "Impulsion - 25 ans": na een onderbreking van minstens 12 maanden bij diezelfde werkgever;
 • in geval van "Impulsion – insertion": wanneer u een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit, zelfs al is het bij dezelfde werkgever en zelfs al is er geen onderbreking van 12 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten;
 • als u het recht verliest omdat u verhuisd bent buiten het Waalse Gewest, en u nadien naar Wallonië terugkeert.

De beschrijving en de basisvoorwaarden van die maatregelen kunt u lezen op de website van Forem. Daar kunt u ook controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe moet u de werkuitkering aanvragen?

Vraag de werkuitkering zo snel mogelijk aan bij de RVA via de HVW. Onze medewerkers zullen u vragen een aantal formulieren in te vullen. Daarom kunt u best langskomen in ons kantoor, eventueel op afspraak. Dit kan via deze website door te klikken op de knop “maak een afspraak” op de pagina van uw HVW-kantoor.

Wat moet u meebrengen?

 • uw identiteitskaart;
 • uw bankrekeningnummer;
 • een kopie van uw arbeidsovereenkomst;
 • de originele bijlage bij de arbeidsovereenkomst Impulsion (op de website van de Forem (of van de RVA) staan er twee bijlagen die u kunt downloaden).

Binnen welke termijn moet u de werkuitkering aanvragen?

De RVA – via de HVW – moet uw aanvraag ontvangen binnen de twee maanden na de maand waarin u begint te werken.

Heeft u uw aanvraag van werkuitkering laattijdig ingediend, dan ontvangt u de uitkering pas vanaf de eerste dag van de maand waarin de RVA uw aanvraag ontvangt. Een laattijdige indiening kan niet worden geregulariseerd!

Voorbeeld: U bent beginnen te werken op 14 april, uw aanvraag dient dus te gebeuren vóór eind juni. Doet u uw aanvraag pas in juli, dan krijgt u pas uitkeringen vanaf dan. 

Wat moet u doen als u voor meerdere werkgevers werkt?

U moet een aanvraag indienen voor elke tewerkstelling.

Zeer belangrijk: u moet de aanvragen bij de RVA indienen in chronologische volgorde van de tewerkstellingen. U moet met andere woorden bij de RVA de aanvraag van werkuitkering voor uw eerste tewerkstelling indienen alvorens u de aanvraag van werkuitkering voor uw tweede tewerkstelling indient.

Duitstalige gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap heeft de Activaregeling vanaf 1 januari 2019 volledig opgeheven. Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 1 januari 2019 kunnen nog voordelen worden toegekend.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ACTIRIS) heeft de federale ACTIVA-maatregelen vervangen door andere tewerkstellingsmaatregelen, "activa.brussels" genoemd (zie verderop). Die maatregelen zijn van toepassing voor aanwervingen vanaf 1 oktober 2017.

U werkte al in het ACTIVA-stelsel vóór 1 oktober 2017?

De ACTIVA-kaart blijft geldig zolang uw contract niet onderbroken wordt en ten laatste tot 31 december 2018. U verliest het voordeel van de maatregel al bij een onderbreking van een enkele dag (behalve een weekend-, feest- of inhaalrustdag) tussen twee tewerkstellingen - zelfs bij dezelfde werkgever.

Voorbeeld: u werkt als uitzendkracht. U had een contract van 26 juni 2017 tot 13 oktober 2017. U had geen contract voor 16 oktober 2017. Er is een nieuw contract begonnen op 17 oktober 2017. 16 oktober 2017 is geen weekend-, feest- of inhaalrustdag en vormt dus een onderbreking. Uw ACTIVA-kaart is niet langer geldig vanaf 17 oktober 2017.

U werkte nog niet in het ACTIVA-stelsel vóór 1 oktober 2017?

Is er een andere tewerkstellingsmaatregel waar u recht op hebt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert twee nieuwe tewerkstellingsmaatregelen in voor aanwervingen vanaf 1 oktober 2017:

 • activa.brussels;
 • activa.brussels – verminderde arbeidsgeschiktheid.

In het kader van die maatregelen heeft u eventueel recht op een werkuitkering als u woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij de werkuitkering moet uw werkgever u minder betalen aangezien de HVW een deel van uw nettoloon betaalt. 

In de informatiefiche op de website van ACTIRIS worden deze tewerkstellingsmaatregelen beschreven, net als de basisvoorwaarden waaraan u moet voldoen. In die fiche vindt u ook de stappen die u moet ondernemen om het voordeel te verkrijgen, met name de manier waarop u het attest voor ACTIRIS moet invullen en indienen.

Wanneer moet u de werkuitkering aanvragen?

 • Wanneer u begint te werken bij een nieuwe werkgever
 • Voor elke nieuwe tewerkstelling bij dezelfde werkgever als er geen onderbreking is tussen de tewerkstellingen (het contract wordt aansluitend verlengd). Voorbeeld: verandering van uurrooster

Als er wel een onderbreking is, dan verliest u het recht gedurende 12 maanden. Dit geldt zowel voor de oude federale werkuitkering als voor de nieuwe Brusselse werkuitkering. Weekends, feestdagen en inhaalrustdagen vormen geen onderbreking.

Opgelet: Als u verhuist buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan verliest u uw recht op de werkuitkering. Geef dat zo snel mogelijk aan bij het HVW-kantoor van uw nieuwe woonplaats.

Hoe moet u de werkuitkering aanvragen?

Vraag de werkuitkering zo snel mogelijk aan bij de RVA via de HVW. Onze medewerkers zullen u vragen een aantal formulieren in te vullen. Daarom kunt u best langskomen in ons kantoor, eventueel op afspraak. Dit kan via deze website door te klikken op de knop “maak een afspraak” op de pagina van uw HVW-kantoor.

Wat moet u meebrengen?

 • uw identiteitskaart;
 • uw rekeningnummer;
 • een kopie van uw arbeidsovereenkomst;
 • de originele bijlage bij de arbeidsovereenkomst activa.brussels: op de website van ACTIRIS (of van de RVA) staat er een bijlage die u kunt downloaden.

Binnen welke termijn moet u uw werkuitkering aanvragen?

De RVA – via de HVW – moet uw aanvraag ontvangen binnen de vier maanden na de maand waarin u begint te werken.

Heeft u uw aanvraag van werkuitkering laattijdig ingediend, dan ontvangt u de uitkering pas vanaf de eerste dag van de maand waarin de RVA uw aanvraag ontvangt. Een laattijdige indiening kan niet worden geregulariseerd!

Voorbeeld: U bent beginnen te werken op 14 april, uw aanvraag dient dus te gebeuren vóór eind augustus. Doet u uw aanvraag pas in september, dan krijgt u pas uitkeringen vanaf dan. 

Laatste aanpassing: 28/02/2019