Schoolbanken verlaten... Wat nu ?

Wanneer kan je als schoolverlater een inschakelingsuitkering aanvragen?

Je kan als schoolverlater pas een uitkeringsaanvraag doen bij de HVW na het einde van je beroepsinschakelingstijd.

De beroepsinschakelingstijd duurt 310 dagen, zondagen niet inbegrepen (= ongeveer één jaar). Deze gaat pas van start wanneer je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaanderen) of ACTIRIS (Brussel). Schrijf je dus zo snel mogelijk in na het einde van het schooljaar.

Heb je school gelopen tot 30 juni 2019 en ben je ingeschreven bij de VDAB (of ACTIRIS) tussen 1 juli en 9 augustus 2019, dan start je beroepsinschakelingstijd op 1 augustus 2019.

Het is de bedoeling dat je tijdens deze periode actief op zoek gaat naar werk. Deze zoektocht zal door de VDAB (of ACTIRIS) geëvalueerd worden aan de hand van twee gesprekken. Indien beide positief zijn, heb je na afloop van de beroepsinschakelingstijd in theorie recht op een inschakelingsuitkering.

Hoe kan je een inschakelingsuitkering aanvragen?

  • Ga binnen de 8 kalenderdagen na het einde van de beroepsinschakelingstijd naar je regionale tewerkstellingsdienst (VDAB of ACTIRIS) om je in te schrijven als uitkeringsgerechtigde werkzoekende
  • Ga daarna onmiddellijk langs bij je HVW-kantoor, ook al ben je nog niet in het bezit van alle vereiste documenten

Welke documenten heb je nodig?

Het belangrijkste formulier is het formulier C109/36-aanvraag dat aangevuld wordt hetzij met een:

  • kopie van je diploma (als je hoger onderwijs hebt gevolgd)
  • formulier C109/36-attest (als je enkel studies middelbaar onderwijs of een leertijd hebt doorlopen)
  • formulier C109/36-bijlage (als je de twee voormelde documenten niet kunt voorleggen; dat is het geval bij een examencommissie of studies in het buitenland)
Laatste aanpassing: 28/06/2019