Artistieke activiteit

Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Vanaf 1 april 2014 hebben de bepalingen van de werkloosheidsreglementering die van toepassing zijn op de werknemers die een artistieke activiteit uitoefenen aanzienlijke wijzigingen ondergaan.

De belangrijke punten van de hervorming van de werkloosheidsreglementering zijn de volgende:

  • De voordelige berekeningsregel van de arbeidsprestaties om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen, wordt uitgebreid tot alle werknemers die per taak betaalde (scheppende of uitvoerende) artistieke prestaties verrichten.
  • Het behoud van het hoogste vergoedingspercentage wordt uitgebreid tot alle werknemers die (scheppende of uitvoerende) artistieke prestaties verrichten en tot alle technici van de artistieke sector. De toekenning van dit voordeel vereist voortaan een minimumaantal arbeidsdagen in een referteperiode.
    De werknemers die dit voordeel reeds genoten, behouden het.
  • Een mogelijke terugkeer naar de eerste vergoedingsperiode (met hogere uitkeringen) wordt ingevoerd voor de werknemers die artistieke prestaties verrichten en voor alle technici van de artistieke sector.
  • De mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen te cumuleren met een artistieke nevenactiviteit als zelfstandige binnen de inkomensgrenzen wordt bevestigd.
  • Voor de werknemers die tijdens de werkloosheid per taak betaalde artistieke prestaties verrichten, maken duidelijkere regels het mogelijk om de invloed ervan op de maandelijkse vergoeding te bepalen.

De hervorming beoogt aldus:

  • de reglementering te verhelderen en aan te passen aan de evolutie van de artistieke beroepen;
  • een grotere gelijkheid van behandeling te realiseren tussen de werknemers van de artistieke sector;
  • het specifieke en meer voordelige regime voor de werknemers van de artistieke sector te behouden, echter met het vermijden van bepaalde mogelijkheden tot misbruik. 

De hervorming heeft hoofdzakelijk betrekking op de werknemers die artistieke prestaties leveren als loontrekkende.

Meer inlichtingen over dit statuut met alle rechten en plichten?

Deze kan u terugvinden in het Infoblad Artiesten.

Laatste aanpassing: 03/10/2017