Grensarbeiders

De Nederlandse grensarbeiders kunnen recht hebben op een vergoeding ter compensatie van de loonderving die zij hebben indien ze uitsluitend een Nederlandse uitkering genieten krachtens de Nederlandse wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), door het feit dat ze hun belastingen in België blijven betalen.

Universiteitsdocenten en andere leden van het onderwijzend personeel hebben eveneens recht op een compensatievergoeding gedurende de periode dat ze in België belastingen blijven betalen.

U kan hierover meer informatie terugvinden op de website 'Startpunt grensarbeid Benelux'

Laatste aanpassing: 03/10/2017