Havenarbeiders

Om als havenarbeider te kunnen werken moet je erkend worden. Er zijn twee types erkende havenarbeiders.

Havenarbeider van het algemeen contingent

De kandidaten worden paritair voorgedragen. Ze zijn inzetbaar voor diverse werkgevers, namelijk de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen.

Naast de erkende havenarbeiders zijn er ook nog de gelegenheidsarbeiders. Werkgevers kunnen gelegenheidsarbeiders flexibel inzetten om een tijdelijk tekort aan erkende havenarbeiders op te vangen.

Havenarbeider van het logistiek contingent

Deze havenarbeiders worden aangeworven door de havenbedrijven zelf. Ze zijn inzetbaar voor werkgevers die logistieke activiteiten ontwikkelen.

Als havenarbeider moet je aan volgende erkenningsvoorwaarden voldoen:

  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • Van goed gedrag en zeden zijn;
  • Geslaagd zijn voor de psycho-technische proeven;
  • Medisch geschikt bevonden zijn voor havenarbeid;
  • Geslaagd zijn voor de opleiding havenarbeid;
  • De voorbije vijf jaar mag je erkenning als havenarbeider in Antwerpen niet zijn ingetrokken;
  • Voldoende professionele taalkennis bezitten.

Het bijzondere karakter van dit statuut maakt dat er ook afwijkende regels zijn op het vlak van werkloosheidsuitkeringen.

In ons infoblad vind je hierover meer informatie.

Laatste aanpassing: 15/04/2021