Deeltijdse arbeid

Wat is een deeltijdse werknemer?

Een tewerkstelling is deeltijds wanneer zij minder arbeidsuren per week omvat dan de maximale arbeidsduur in de onderneming of wanneer het loon niet overeenstemt met het loon verschuldigd voor een volledige werkweek. 

Wat is een deeltijdse werknemer gelijkgesteld met een voltijdse werknemer?

Voorwaarden

Een maandloon ontvangen dat minstens gelijk is aan 1.593,81 euro bruto (geldig vanaf 1 januari 2019).

Op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag op het einde van de deeltijdse arbeidsovereenkomst:

  • de toelaatbaarheidsvoorwaarden vervullen om uitkeringen te genieten als voltijdse werknemer;
  • zich inschrijven als voltijds werkzoekende (behalve indien men hiervan vrijgesteld is).

Vergoedbaarheid

Tijdens de arbeidsovereenkomst

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten behalve in geval van tijdelijke werkloosheid.

Aan het einde van de overeenkomst

Als u aan de voormelde voorwaarden voldoet, bent u vergoedbaar als voltijds werknemer en kunt u werkloosheidsuitkeringen genieten voor alle dagen van de week, behalve de zondag, en in principe voor onbepaalde tijd.

 

Wat is een deeltijdse werknemer met behoud van rechten?

Voorwaarden

Minstens één derde werken van een voltijdse tewerkstelling (behoudens uitzonderingen)

Alle toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden vervullen om uitkeringen als voltijdse werknemer te genieten op het ogenblik waarop u deeltijds begint te werken.

Een aanvraag indienen om dit statuut te verkrijgen.

Vergoedbaarheid

Tijdens de arbeidsovereenkomst

U kunt een inkomensgarantie-uitkering genieten, indien u ze aanvraagt en indien u aan de vereiste reglementaire voorwaarden voldoet.

Indien u de inkomensgarantie-uitkering niet aanvraagt of

indien u niet beantwoordt aan de voorwaarden om ze te verkrijgen,

geniet u geen enkele uitkering tijdens de arbeidsovereenkomst, maar u behoudt uw rechten voor de toekomst.

In geval van tijdelijke werkloosheid kunt u werkloosheidsuitkeringen genieten.

Aan het einde van de overeenkomst

Indien u aan de voormelde voorwaarden voldoet, bent u vergoedbaar als voltijds werknemer en kunt u werkloosheidsuitkeringen genieten voor alle dagen van de week, behalve de zondag en in principe voor onbepaalde tijd (ongeacht of u al dan niet de inkomensgarantie-uitkering genoten hebt).

 

Wat is een vrijwillig deeltijdse werknemer?

Het betreft de werknemer die niet beantwoordt aan de voorwaarden om met een voltijdse werknemer te worden gelijkgesteld en ook niet aan de voorwaarden om deeltijdse werknemer met behoud van rechten te zijn

Voorwaarden

De wekelijkse arbeidsduur in de deeltijdse betrekking moet minstens 12 uur bedragen of minstens een derde van een voltijdse tewerkstelling in een gelijkaardige functie.

U moet het bewijs leveren van een bepaald aantal halve arbeidsdagen in de referteperiode die aan de uitkeringsaanvraag voorafgaat.

Vergoedbaarheid

Tijdens de arbeidsovereenkomst

In principe kunt u tijdens de arbeidsovereenkomst geen werkloosheidsuitkeringen genieten, behalve:

  • in geval van tijdelijke werkloosheid;
  • in geval van werkhervatting in een deeltijdse betrekking:
  • ofwel kunt U een inkomensgarantie-uitkering genieten, indien u ze aanvraagt en u aan de vereiste reglementaire voorwaarden voldoet;
  • ofwel wordt het aantal halve werkloosheidsuitkeringen waarop u recht had vóór de werkhervatting verminderd met 2 halve uitkeringen per gewerkte dag.

Aan het einde van de overeenkomst

Indien u voldoet aan de voormelde voorwaarden, bent u vergoedbaar in een specifiek systeem. U zult halve werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor uw gebruikelijke activiteitsuren.

Laatste aanpassing: 01/02/2019