Inkomensgarantie-uitkering

Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden bovenop uw loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantie-uitkering (IGU) genoemd, beoogt u een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat:

  • minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking maximum 1/3 van een voltijdse betrekking bedraagt;
  • hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking 1/3 van een voltijdse betrekking overschrijdt.
Laatste aanpassing: 03/10/2017