Doorstromingsprogramma

De doorstromingsprogramma's geven aan langdurig werklozen de mogelijkheid werkervaring op te doen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een reguliere arbeidsovereenkomst.

Bovendien willen deze programma's een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de reguliere arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is.

Laatste aanpassing: 03/10/2017