Herstructurering

Indien uw werkgever een collectief ontslag heeft aangekondigd, kan hij gedurende een bepaalde periode worden beschouwd als een werkgever in herstructurering.

Mogelijk zal hij dan een tewerkstellingscel (moeten) oprichten.

Werd u ontslagen tijdens de periode van herstructurering, dan zal u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid worden geboden u in te schrijven bij die tewerkstellingscel.

Soms zal u zelfs verplicht zijn om u in te schrijven bij deze tewerkstellingscel.

Laatste aanpassing: 03/10/2017