Instapstage - Stage uitkering

Wat is een instapstage?

Een instapstage is een stage die een laaggeschoolde jongere kan volgen in een onderneming, bij een VZW of bij een overheidsdienst.

Via de instapstage kan de stagiair kennis maken met de arbeidsmarkt. De instapstage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn.

De werkgever betaalt een maandelijkse premie van 200 euro. De vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen.De stagiair ontvangt, naast de maandelijkse vergoeding van 200 euro van de werkgever, een stage-uitkering ten laste van de RVA.

Wat moet de werkgever doen en aan welke voorwaarden moet de instapstage voldoen?

De werkgever sluit een overeenkomst af met de stagiair en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles Formation of ADG).

Deze overeenkomst voorziet een regeling die geïnspireerd is op deze geldend bij een individuele beroepsopleiding in een onderneming.De instapstage kan ten vroegste aanvangen na de zesde maand van de beroepsinschakelingstijd die de jongere na zijn studies moet doorlopen alvorens recht te hebben op inschakelingsuitkeringen.

De instapstage moet uiterlijk aanvangen op de laatste dag van deze beroepsinschakelingstijd. De instapstage is voltijds, eventuele opleiding inbegrepen.

Welke jongere komt in aanmerking als stagiair?

De jongere moet :midden- of laaggeschoold zijn.

  • Middengeschoold is de jongere die ten hoogste een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft.
  • Laaggeschoold is de jongere die geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft.

Let op : de bevoegde Gemeenschap of het Waals Gewest kan de doelgroep beperken. Aldus komen in Vlaanderen enkel de laaggeschoolden in aanmerking;bij de aanvang van de instapstage reeds 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekend bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling en zich nog in de beroepsinschakelingstijd bevinden.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

dan is dit infoblad niet meer op u van toepassing. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest heeft de bepalingen inzake de instapstage immers afgeschaft met ingang vanaf 1.1.2017.

Woont u in het Waals Gewest?

dan is dit infoblad niet meer op u van toepassing. Het Waals Gewest heeft de bepalingen inzake de instapstage immers afgeschaft met ingang vanaf 1.7.2017. U kunt de voordelen van deze regeling wel nog verder genieten indien de stage is aangevat vóór 1.7.2017, en dit tot het einde van de stage.

Laatste aanpassing: 03/10/2017