Tijdelijke werkloosheid

1) Wat is tijdelijke werkloosheid?

Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort.

Als een werknemer tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid geen loon krijgt, kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

De oorzaken van tijdelijke werkloosheid voor werknemers zijn:

 • economische redenen
 • slecht weer (alleen voor arbeiders)
 • technische stoornis (alleen voor arbeiders)
 • overmacht (buiten coronamaatregelen, bijvoorbeeld: overmacht om medische redenen)
 • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie
 • staking of lock-out

Uitzonderingsmaatregel

Voor alle aanvragen tussen 01.02.2020 en 30.06.2022 (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is), ongeacht de reden, kan een vereenvoudigde procedure worden gebruikt (zie procedure hieronder). De voorwaarden hangen van de reden van de werkloosheid af. 

Tot 31/12/2022 kan je nog steeds enkel formulier C3.2-corona gebruiken voor je aanvragen tijdelijke werkloosheid. We raden je echter aan ook formulier C1 in te vullen om je dossier vanaf 01/01/2023 niet te blokkeren. 

Meer informatie over deze overgangsmaatregelen is terug te vinden op het infoblad T3 van de RVA. 

Wat moet je doen?

Tijdelijke werkloosheid coronavirus (COVID-19)

Door de coronacrisis werd er een nieuwe specifieke uitkering gecreëerd voor tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus. Die uitzonderingsmaatregel blijft van toepassing tot 30.06.2022 (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is). Deze maatregel geldt tot 30/06/2022.

Vanaf 1 juli 2022 worden situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus of het conflict tussen Rusland en Oekraïne niet langer beschouwd als tijdelijke werkloosheid door overmacht, tenzij je werkgever je niet meer in dienst kan houden omdat hij ziek is door besmetting met het coronavirus of je in quarantaine bent omdat je besmet bent met het coronavirus maar niet ziek bent. 

Meer informatie vind je in het infoblad T2 en het infoblad T3 van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid voor geannuleerde evenementen (coronavirus)

Werd je als artiest of als tijdelijk medewerker van een festival of een ander massa-evenement een arbeidsovereenkomst beloofd voor een evenement dat is geannuleerd wegens overmacht door corona?
Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding tijdelijke werkloosheid krijgen.

Alle info vind je hier.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door een quarantaine of de opvang van mijn kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school, een vakantiekamp of het opvangcentrum voor gehandicapte personen kan gaan wegens een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Ben je in contact gekomen met een besmet persoon? Ben je een risicopatiënt? Ben je op reis geweest in het buitenland?

Kan je minderjarige kind niet naar zijn kinderdagverblijf of school gaan door een volledige of gedeeltelijke sluiting? Moet je kind afstandsonderwijs volgen? Moet je kind in quarantaine of in isolatie? Is je kind gehandicapt en kan het niet meer naar zijn opvangcentrum gaan? Kan je kind niet naar een vakantiekamp of een georganiseerde opvang gaan tijdens de paasvakantie? 

Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid genieten.

Meer informatie vind je hier.

2) Heb ik recht op uitkeringen?

Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering voor alle soorten tijdelijke werkloosheid. Je hoeft ook niet te bewijzen dat je een bepaald aantal dagen hebt gewerkt. Ter informatie: als je tijdelijk werkloos bent als gevolg van een staking of lock-out, moet het Beheerscomité dit erkennen om een vergoeding te kunnen krijgen. 

3) Hoe en binnen welke termijn moet ik een aanvraag doen?

Tussen 01.02.2020 en 30.06.2022 (behalve voor de maand september 2020) kan de vereenvoudigde procedure 'Tijdelijke werkloosheid Coronavirus (COVID-19)' worden gebruikt voor alle uitkeringsaanvragen tijdelijke werkloosheid. Volgens de aard van je aanvraag kunnen we je ook nog bijkomende documenten vragen:

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Hoe aanvragen?

Bezorg ons 

Je kan die documenten opsturen met de post naar je kantoor of ons een scan bezorgen via het contactformulier. Die laatste optie is slechts geldig tot 31 december 2022.
Je kan ook online of telefonisch een afspraak maken bij je kantoor zodat we samen je situatie kunnen bekijken.

Wanneer indienen?

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 september, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind november.

Controlekaart

Dien ook de controlekaart C3.2A ‘controleformulier tijdelijke werkloosheid’ in aan het einde van elke maand met tijdelijke werkloosheid (geen scan of foto). Dat document krijg je van je werkgever. Je werkgever zal de HVW ook op de hoogte brengen van je dagen tijdelijke werkloosheid door een elektronische aanvraag te versturen.

Opmerking: van 1 maart 2020 tot 30 juni 2022 moet je niet in het bezit zijn van een controlekaart en geen controlekaart bij ons indienen (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is).

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, technische stoornis, overmacht (buiten coronamaatregelen, bijvoorbeeld: overmacht om medische redenen) of sluiting jaarlijkse vakantie

Hoe aanvragen?

Bezorg ons 

Je kan die documenten opsturen met de post naar je kantoor of ons een scan bezorgen via het contactformulier. Die laatste optie is slechts geldig tot 31 december 2022.
Je kan ook online of telefonisch een afspraak maken bij je kantoor zodat we samen je situatie kunnen bekijken.

Wanneer indienen?

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2e maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 september, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind november.

Controlekaart

Dien ook de controlekaart C3.2A ‘controleformulier tijdelijke werkloosheid’ in aan het einde van elke maand met tijdelijke werkloosheid (geen scan of foto). Dat document krijg je van je werkgever. Je werkgever zal de HVW ook op de hoogte brengen van je dagen tijdelijke werkloosheid door een elektronische aanvraag te versturen.

Opmerking: van 1 maart 2020 tot 31 december 2022 moet je niet in het bezit zijn van een controlekaart en geen controlekaart bij ons indienen (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is).

Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

Je moet je werkgever vooraf op de hoogte brengen dat je niet kan werken door een stakingsactie. Hij zal de HVW hiervan op de hoogte brengen door het versturen van een elektronische aangifte.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons 

Je kan die documenten opsturen met de post naar je kantoor of ons een scan bezorgen via het contactformulier. Die laatste optie is slechts geldig tot 31 december 2022.
Je kan ook online of telefonisch een afspraak maken bij je kantoor zodat we samen je situatie kunnen bekijken.

Wanneer indienen?

Je aanvraag moet bij de RVA ingediend zijn voor het einde van de 2de maand na de maand waarin je je eerste dag tijdelijk werkloos was.

Bijvoorbeeld: je bent tijdelijk werkloos op 15 september 2020, dan moet de RVA je aanvraag ontvangen voor eind 31 mei 2021.

Controlekaart

Dien ook de controlekaart C3.2A ‘controleformulier tijdelijke werkloosheid’ in aan het einde van elke maand met tijdelijke werkloosheid (geen scan of foto). Dat document krijg je van je werkgever. Je werkgever zal de HVW ook op de hoogte brengen van je dagen tijdelijke werkloosheid door een elektronische aanvraag te versturen.

Opmerking: van 1 maart 2020 tot 31 december 2022 moet je niet in het bezit zijn van een controlekaart en geen controlekaart bij ons indienen (behalve voor de maand september 2020 als je werkgever niet erkend wordt als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of niet behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is).

4) Wat zijn je verplichtingen? 

Als je tijdelijk werkloze moet je: 

 • een maandelijks controleformulier C3.2A bezitten en invullen; en het aan het einde van de maand bezorgen aan je HVW-kantoor zodat de betaling kan gebeuren;
 • arbeidsgeschikt zijn;
 • in België verblijven.

Inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Tijdelijke werklozen zijn in principe vrijgesteld van de verplichte inschrijving als werkzoekende en hoeven zich ook niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt.

Toch zijn er uitzonderingen voor sommige groepen van tijdelijke werklozen:

 • Tijdelijk werklozen wegens overmacht (al dan niet om medische redenen) moeten na de eerste 3 maanden van hun werkloosheid:
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • zich inschrijven als werkzoekende binnen de 8 dagen na de hogervermelde periode van drie maanden.
  Een inschrijving als werkzoekende vóór het einde van die periode zou zonder gevolg blijven en geen zin hebben als het werk in de tussentijd hervat kon worden. 
Ben je in tijdelijke werkloosheid corona? Dan is de periode van drie maanden geneutraliseerd tot 30 juni 2022. Ze gaat dus van start op 1 juli 2022 en loopt tot 30 september 2022 (onder voorbehoud van tijdelijke versoepelingen tijdens de coronaperiode).

Dat betekent het volgende:

 • Eindigt je tijdelijke werkloosheid voor 30 september 2022? Dan moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid bent van 30 maart 2020 tot 30 april 2021, moet je je niet inschrijven als werkzoekende.
 • Ben je op 1 oktober 2022 nog in tijdelijke werkloosheid, voor een periode van minstens drie maanden? Dan moet je je inschrijven tussen 1 en 8 oktober 2022.  
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid was in 2020-2021-2022, en je nog steeds in tijdelijke werkloosheid bent op 1 oktober 2022, dan moet je je inschrijven als werkzoekende tussen 1 en 8 oktober 2022.
 • Begint je periode van tijdelijke werkloosheid na 1 juli 2022? Dan moet je je inschrijven binnen acht dagen na de periode van drie maanden tijdelijke werkloosheid. 
  Bv.: als je in tijdelijke werkloosheid bent vanaf 1 augustus 2022 voor een periode van minstens drie maanden, moet je je inschrijven als werkzoekende tussen 1 en 8 november 2022.

Je moet je dan inschrijven als werkzoekende bij je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

Een tip om tijd te winnen en binnen de termijnen te blijven? Schrijf je online in (7 dagen op 7 en 24 uur op 24) op de site van je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, Forem of ADG).

 • Tijdelijk werklozen wegens ‘werkgebrek om economische redenen’ moeten beschikbaar zijn voor de algemene arbeidsmarkt en elke passende betrekking aanvaarden die wordt aangeboden na 6 maanden tijdelijke werkloosheid.
  Na een periode van volledige werkhervatting van 4 weken gaat een nieuwe periode van 6 maanden in.

5) Uitkeringen

De hoogte van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen is vastgelegd op 65 % van het laatste loon. Dit bedrag is echter uitzonderlijk vastgelegd op 70 % gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid die wordt ondergaan tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2022.

Opgelet: Het loon dat in rekening wordt gebracht, is begrensd: er wordt rekening gehouden met een maximumbedrag van € 3.014,78 per maand (index op 01/05/2022).

Anders dan bij volledige werkloosheid verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid niet.

Bedrijfsvoorheffing

Op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet je bedrijfsvoorheffing betalen (26,75 %), behalve op de uitkeringen voor de periode van mei 2020 tot en met juni 2022, waarin de voorheffing tijdelijk beperkt is tot 15 %.

Let wel op: de uiteindelijke belastingafrekening gebeurt aan de gewone tarieven. Mogelijk zal je bij de belastingafrekening dus iets meer belasting moeten betalen, of minder belasting terugkrijgen dan gewoonlijk. Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Alle informatie vind je op de site van FOD Financiën.

Supplement 

Er zal ook een supplement van € 6,10 (bedrag geïndexeerd op 01/05/2022) per dag tijdelijke werkloosheid – overmacht coronavirus – worden toegekend tijdens de periode van 01 maart 2020 tot en met 30 juni 2022. De betaling van dit supplement zal worden uitgevoerd in de loop van de maand van je aanvraag.

Corona-eindejaarspremie

Werknemers die in 2020 in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona waren, hebben recht op een eindejaarspremie.

De premie wordt berekend volgens deze principes:

 • Enkel de periode van tijdelijke werkloosheid tussen maart en november 2020 wordt meegeteld.
 • De eerste 52 dagen werkloosheid kunnen niet meegeteld worden in de berekening. 

Heb je volledige uitkeringen ontvangen (dus een bedrag van minstens 55 euro per dag)?

 • Dan ontvang je een toeslag van 10 euro per dag
 • Met een minimum van 150 euro

Heb je halve uitkeringen ontvangen (dus een bedrag van minder dan 55 euro per dag)?

 • Dan ontvang je een toeslag van 5 euro per dag
 • Met een minimum van 75 euro

Op deze premie wordt een bedrijfsvoorheffing van 15 % ingehouden.

Het bedrag van de premie wordt berekend op de uitkeringen die je daadwerkelijk ontving voor 10 november 2020.

Je zal later dus mogelijk nog een bijkomend bedrag ontvangen, op basis van de uitkeringen van november en de achterstallen van de uitkeringen van de voorgaande maanden die in de tussentijd betaald zouden zijn.

Heb je je premie of het bijkomend bedrag nog niet ontvangen? Dan betekent dat dat de berekening voor jouw dossier nog niet rond is. We voeren je betaling uit zodra dat mogelijk is.

Beschermingspremie 

Wie heeft recht op de premie? 

Om recht te hebben op de eenmalige beschermingspremie, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 minstens 52 uitkeringen (volle of halve) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of wegens economische redenen ontvangen hebben
EN
 • Tewerkgesteld zijn bij een onderneming of instelling die verplicht gesloten is op 1 maart 2021 door het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bv. horeca, culturele sector, ...) OF tewerkgesteld zijn bij een werkgever die behoort tot de sector van de niet-medische contactberoepen

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie hangt af van je loon. Hoe hoger je loon, hoe lager de premie.

Ligt je gemiddelde brutomaandloon lager dan 2.387, 80 euro, dan bedraagt de premie 780 euro.

Bedraagt je loon meer dan 2.754, 76 euro? Dan heb je geen recht op de premie.

Weet wel dat er een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % zal worden ingehouden op dit bedrag.

Wanneer wordt de premie betaald?

De premie werd automatisch uitbetaald op basis van een bestand van de RVA.

Wat als je deze premie nog niet ontving, hoewel je er recht op hebt?

Dien dan voor 9 april 2022 je aanvraag in bij je uitbetalingsinstelling via het formulier ‘Aanvraag om een eenmalige premie van maximaal 780 euro (beschermingspremie) als tijdelijk werkloze in een gesloten sector’.

 


 

Laatste aanpassing: 02/09/2022