Onthaalouders

Wat is een opvanguitkering?

De opvanguitkering is een uitkering die de RVA toekent aan een onthaalouder indien zijn / haar inkomsten dalen omdat bij hem / haar ingeschreven kinderen afwezig zijn, wegens redenen onafhankelijk van zijn / haar wil.

Deze reglementering geldt enkel voor de onthaalouder die:

  • opvang in gezinsverband verzekert, van kinderen die door hun ouders worden gebracht;
  • aangesloten is bij een dienst die door de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige Gemeenschap is erkend;
  • niet met deze dienst verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

Het recht op de opvanguitkering kan worden toegekend zodra de onthaalouder actief is.

Deze regeling geldt niet voor de onthaalouder die deze activiteit verricht als zelfstandige (en dus onderworpen is aan de sociale zekerheid der zelfstandigen) of als loontrekkende.

Laatste aanpassing: 03/10/2017