Schoolverlaters

De regeling van uitkeringen toegekend aan jonge schoolverlaters is gewijzigd vanaf 1 januari 2012. De wachtuitkeringen en de wachttijd heten voortaan inschakelingsuitkeringen en beroepsinschakelingstijd.

De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2012 zijn de volgende:

  • De jonge schoolverlaters dienen, ongeacht hun leeftijd, eerst een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen te vervullen vooraleer zij aanspraak kunnen maken op inschakelingsuitkeringen. Deze beroepsinschakelingstijd van 310 dagen is van toepassing vanaf 1 januari 2012, ook voor de schoolverlaters die zich in een lopende wachttijd bevinden;
  • De beroepsinschakelingstijd wordt niet verlengd, noch verkort door studentenarbeid. Daarentegen worden de dagen studentenarbeid gelegen na 31 juli volgend op het einde van de studies, in rekening gebracht voor de beroepsinschakelingstijd;
  • De inschakelingsuitkeringen worden toegekend voor een periode van maximum 36 maanden, verlengbaar onder bepaalde voorwaarden;
  • Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de jonge werknemers met gezinslast, de alleenwonenden en de bevoorrechte samenwonenden.
Laatste aanpassing: 01/02/2019