Uitkeringen als volledig werkloze

De werkloosheidsreglementering maakt een onderscheid tussen volledig werklozen en tijdelijk werklozen.

  • Een volledig werkloze is een werkloze die niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst of een deeltijdse werknemer voor de uren waarop hij gewoonlijk niet werkt.
  • Een tijdelijk werkloze is een werkloze die verbonden is door een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is.

De rubriek "volledige werkloosheid" gaat over de situatie van de voltijdse werknemer die volledig werkloos is.

Voor de werkloosheidsverzekering is een betrekking voltijds als de normale arbeidsduur (zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst) overeenstemt met de maximale arbeidsduur die in de onderneming geldt krachtens de wet, en als het loon overeenstemt met dat verschuldigd voor een volledige werkweek.

Elke werknemer die niet voldoet aan bovenvermelde voorwaarden, is een deeltijdse werknemer.

Oudere volledig werklozen jonger dan 60 jaar   

Controlekaart verplicht?   

Sinds 1 januari 2015 moet u, om elke maand uw uitkeringen te kunnen ontvangen, een controlekaart gebruiken tot de leeftijd van 60 jaar.   

Uitzondering: als u de maximale vrijstelling heeft genoten wegens uw beroepsverleden als loontrekkende van minstens 38 jaar: de vrijstellingen toegekend vóór 2015 blijven behouden.     

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe situatie:

VrijstellingVroegerSinds 1 januari 2015
"maxi"-vrijstellingvrijstelling van controlekaart of C3D-maxi (donkeroranje)vrijstelling van controlekaart
"mini"-vrijstellingC3D-mini (lichtoranje)C3A of elektronische kaart (eC3)
geen vrijstellingC3AC3A of elektronische kaart (eC3)

Voor meer informatie over de elektronische controlekaart verwijzen we naar onze rubriek "de elektronische controlekaart".

Inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid op de arbeidsmarkt verplicht?   

Oudere werklozen moeten ingeschreven worden en blijven als werkzoekenden en moeten beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar.

Aanpassingen:

  • Overgangsmaatregelen: de werklozen van minstens 50 jaar oud die een maximale vrijstelling hebben verkregen, behouden de verworven voordelen. Ze blijven vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende en van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Als de voorwaarden voor de maximale vrijstelling waren vervuld op 31 december 2014, dan kan deze nog worden aangevraagd.
  • Vanaf 60 jaar wordt de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aangepast: de verplichtingen worden versoepeld.
  • Tot slot kan er, volgens de leeftijd (minstens 64 jaar in 2019) of het beroepsverleden (minstens 44 jaar in 2019), een vrijstelling van beschikbaarheid (zoals aangepast aan de niet-vrijgestelde personen ouder dan 64 jaar) worden aangevraagd via onze diensten.

Voor meer informatie over deze aanpassingen verwijzen we naar het infoblad T55 van de RVA hiernaast.

Laatste aanpassing: 19/07/2019