Tijdelijke werkloosheid voor geannuleerde evenementen

Werd je als artiest of als tijdelijk medewerker van een festival of een ander massa-evenement een arbeidsovereenkomst beloofd voor een evenement dat is geannuleerd wegens overmacht door corona? 

Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding tijdelijke werkloosheid krijgen. 

Het gaat om evenementen:

 • waarvoor je vóór 31/10/2020 (en voor het geplande begin van het evenement) een schriftelijke bevestiging van de belofte van arbeidsovereenkomst kreeg voor evenementen die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 01/05/2020 tot en met 30/06/2022 ; 
 • waarvoor je vóór 19/03/2021 (en voor het geplande begin van het evenement) een schriftelijke bevestiging van de belofte van arbeidsovereenkomst kreeg voor evenementen die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 01/04/2021 tot en met 30/06/2022 ; 
 • waarvoor je vóór 21/12/2021 (en voor het geplande begin van het evenement) een schriftelijke bevestiging van de belofte van arbeidsovereenkomst kreeg voor evenementen die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 04/12/2021 tot en met 30/06/2022

Wat moet ik doen?

 • Vul het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN in om uitkeringen tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor een geannuleerd evenement.
 • Gebruik één formulier per geannuleerd evenement.
 • Vergeet niet de vereiste bewijsstukken toe te voegen die vermeld zijn op het formulier.
 • Ben je geen artiest, dan moet je bij de aanvraag het bewijs voegen dat je in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement.

Hoe kan ik het formulier indienen?

 • Stuur het op met de post of deponeer het in de brievenbus van je kantoor

Of

 • Bezorg ons een goed leesbare scan of foto van het ingevulde formulier via het contactformulier als het evenement voorzien was vóór het einde van de tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19. Doe je een aanvraag na die periode, dan moet je ons de originele documenten bezorgen.   

We raden je aan om een recto-versokopie van je identiteitskaart toe te voegen voor een vlotte behandeling van je dossier.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

 • Je mag de aanvraag niet indienen vóór het voorziene begin van het evenement.
 • We moeten je aanvraag aan de RVA bezorgen voor het einde van de 2e kalendermaand na de maand van de eerste dag tijdelijke werkloosheid. Is die termijn niet haalbaar, bijvoorbeeld omdat je de bewijsstukken nog moet verzamelen, laat ons dat dan vóór die uiterste datum weten. Zo kunnen wij een verlenging vragen aan de RVA.

Wat moet mijn werkgever doen ?

Hij moet een elektronische aangifte van tijdelijke werkloosheid doen en een C4 afleveren aan het einde van de arbeidsovereenkomst. 

En daarna?

Je wordt volledig werkloos na het voorziene einde van het evenement (ongeacht de duur ervan)?

 • Je vraagt voor het eerst volledige werkloosheid aan?
  Dan moet je een uitkeringsaanvraag volledige werkloosheid indienen aan het einde van het evenement en ons het formulier C4 ingevuld door de organisator bezorgen.
 • Je was al volledig werkloos vóór het evenement en je vraagt nu opnieuw volledige werkloosheid na het evenement aan?
  Dan moet je normaal gezien een uitkeringsaanvraag volledige werkloosheid indienen aan het einde van het evenement en ons het formulier C4 ingevuld door de organisator bezorgen. Uitzonderlijk, wanneer het evenement minder dan 28 dagen duurt, kan het formulier C4 worden vervangen door het formulier C109-GEANNULEERDE_EVENEMENTEN. Dit document moet je ondertekenen.
Laatste aanpassing: 25/03/2022