Tips voor een vlottere dienstverlening

Bent u van plan langs te gaan in een kantoor van de HVW? En wilt u liever geen tijd en energie verspillen? Hier geven we een aantal tips die u zullen helpen bij de voorbereiding van uw bezoek.

Belangrijke opmerkingen:

 1. Ga na welk kantoor verantwoordelijk is voor uw dossier;
 2. Zorg er ook voor dat u steeds uw rijksregisternummer bij de hand hebt (u vindt dit nummer op de ommezijde van uw identiteitskaart).

Wat kunt u doen zonder langs te hoeven gaan in uw HVW-kantoor?

 • U wenst informatie over uw laatste betaling? Vorm het nummer van uw kantoor en kies optie 1 in het menu. Dit nummer is 24u/24 en 7d/7 toegankelijk;
 • U wenst informatie over de evolutie van uw uitkeringsaanvragen? Raadpleeg uw online dossier via "Mijn HVW-dossier";
 • U hebt een attest of documenten (controlekaarten, etiketten of werkloosheidsformulieren) nodig? Bestel ze via onze website of contacteer uw kantoor tijdens de uren van telefonische bereikbaarheid en kies optie 3 in het menu;
 • U wenst algemene informatie over uw dossier of over uw persoonlijke situatie? Bel uw kantoor op tijdens de uren van telefonische bereikbaarheid;
 • U wilt uw controlekaart indienen? Stap over naar de elektronische controlekaart (eC3) via onze website!

Hoe kunt u uw bezoek aan de HVW voorbereiden?

 • Controleer de openingsuren van uw kantoor;
 • Breng de documenten mee die u heeft ontvangen van uw werkgever (C4, …), de VDAB (of ACTIRIS voor het Brusselse Gewest) of een andere instantie;
 • Zorg ervoor dat al uw documenten volledig zijn ingevuld en ondertekend. Houd er ook rekening mee dat we enkel de originele en officiële documenten aanvaarden. Wilt u graag een versie van uw documenten bewaren, maak dan vooraf een kopie. Wij leveren immers geen kopieën af.

Geen zin om te wachten?

 • Probeer - indien mogelijk - een bezoek aan uw kantoor te vermijden aan het begin en het einde van de maand of de dag na een feestdag;
 • Maak een afspraak door uw kantoor telefonisch te contacteren en optie 5 van het menu te kiezen. Zo kunt u eventuele wachttijden vermijden.

Opgelet! Vergeet niet uw identiteitskaart mee te brengen naar het kantoor.

Hoe kunt u uw bezoek doeltreffend laten verlopen?

 • Neem een ticket zodra u aankomt in het kantoor. Eén ticket volstaat, ook als u meerdere vragen hebt;
 • Houd uw identiteitskaart klaar;
 • Wenst u enkel uw controlekaart af te geven? Deponeer die dan, ondertekend en volledig ingevuld, in de daartoe voorziene brievenbus.

Spreekt u geen van onze landstalen vlot?

Laat u dan begeleiden door een tolk.

Niet vergeten...

Wordt u werkloos of was uw periode van werkloosheid gedurende minstens 28 opeenvolgende dagen onderbroken?

 1. Schrijf u (opnieuw) in bij de VDAB (of ACTIRIS voor het Brusselse Gewest). Dit moet gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na de eerste dag werkloosheid;
 2. Dien zo snel mogelijk een (nieuwe) aanvraag in bij de HVW.

Signaleer onmiddellijk elke wijziging in uw situatie.

Bezorg ons de gevraagde documenten en formulieren steeds zo snel mogelijk. Alleen zo kunnen we een optimale opvolging van uw dossier verzekeren.

Blijf ingeschreven als werkzoekende bij de plaatsingsdienst (VDAB, FOREM of Actiris). Bent u tijdelijk vrijgesteld van deze inschrijving, ga dan bij de regionale instelling na of uw vrijstelling geldig blijft bij elke wijziging van uw situatie.

Vraagt u een werkloosheidstoeslag tijdens een deeltijdse tewerkstelling, denk er dan om dat u uw documenten C3-deeltijds ten laatste op de laatste dag van de lopende maand door het gemeentebestuur moet laten valideren.

Laatste aanpassing: 03/10/2017