Toegankelijkheidsverklaring

Als openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) streeft de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG-standaarden (Web Content Accessibility Guideline) 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17/09/2020. 

Om ze op te stellen werden de volgende methodes gebruikt:

  • Analyse op basis van de W3C-criteria
  • Analyse via de BOSA-tool Accessibility Check

Niet-toegankelijke inhoud

Niet alle inhoud respecteert de toegankelijkheidsregels, om de volgende redenen:

  • Niet alle niet-tekstuele inhoud heeft een tekstalternatief (1.1.1)
  • De informatie, de structuur en de relaties tussen de elementen van bepaalde pagina’s kunnen niet overgebracht worden door een informaticaprogramma (1.3.1)
  • Het contrast tussen bepaalde elementen van de website is niet voldoende (1.4.3)
  • Parsen is niet voor alle inhoud mogelijk (4.1.1)
  • Niet alle interfacecomponenten hebben een naam, een rol, een waarde en een adequate status (4.1.2)

We stellen alles in het werk om deze site zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor alle gebruikers.

Feedback en contactgegevens

Heb je een vraag of een opmerking over de toegankelijkheid van deze website, dan kan je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden over het gevolg dat werd gegeven aan je vraag of opmerking, of heb je helemaal geen antwoord gekregen? Dan kan je contact opnemen met de federale Ombudsman op het adres contact@federaalombudsman.be.

Laatste aanpassing: 01/10/2020