Deeltijdse arbeid

Bij de aanvang van de deeltijdse betrekking

U moet zich aanmelden bij uw HVW-kantoor om:

  • de inkomensgarantie-uitkering aan te vragen door middel van het volledig ingevulde formulier C131A–Werknemer. Indien de werkgever geen gebruik maakt van de elektronische “Aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten”, moet u tevens het door uw werkgever ingevulde formulier C131A–Werkgever overhandigen. Deze aanvraag moet op het werkloosheidsbureau aankomen binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat u de deeltijdse arbeid aanvat;
  • •een specifiek controleformulier C3-deeltijds aan te vragen. U moet het formulier invullen volgens de richtlijnen die erop staan vermeld. Sinds februari 2020 moet u het niet meer laten valideren door uw gemeentebestuur.

Opgelet: U moet vanaf de aanvang van uw tewerkstelling in het bezit zijn van een correct ingevuld controleformulier.Opgelet: U moet vanaf de aanvang van uw tewerkstelling in het bezit zijn van een correct ingevuld controleformulier.

U moet zich ook aanmelden bij de VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat u de deeltijdse arbeid aanvat om:

  • aangifte te doen van uw deeltijdse betrekking;
  • zich in te schrijven als werkzoekende voor een voltijds arbeidsregime.

Tijdens de deeltijdse betrekking

Op het einde van elke maand moet u het correct ingevulde formulier C3-deeltijds overhandigen aan uw HVW-kantoor.

Indien uw werkgever geen gebruik maakt van de elektronische aangifte “Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering”, moet u eveneens een formulier C131B overhandigen, ingevuld door uw werkgever.

Dit formulier of deze elektronische aangifte maakt het mogelijk het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering van deze maand te berekenen.

Laatste aanpassing: 24/06/2020