Deeltijdse arbeid

Bij de aanvang van de deeltijdse betrekking

Je moet je aanmelden bij je HVW-kantoor om:

  • een specifiek controleformulier C3-deeltijds aan te vragen. Je moet het formulier invullen volgens de richtlijnen die erop staan vermeld. Sinds februari 2020 moet je het niet meer laten valideren door je gemeentebestuur.

Opgelet: Je moet vanaf de aanvang van je tewerkstelling in het bezit zijn van een correct ingevuld controleformulier.

Je moet je ook aanmelden bij de VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat je de deeltijdse arbeid aanvat om:

  • aangifte te doen van je deeltijdse betrekking;
  • zich in te schrijven als werkzoekende voor een voltijds arbeidsregime.

Tijdens de deeltijdse betrekking

Op het einde van elke maand moet je het correct ingevulde formulier C3-deeltijds overhandigen aan je HVW-kantoor.

Dit formulier of deze elektronische aangifte maakt het mogelijk het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering van deze maand te berekenen.

Laatste aanpassing: 29/06/2022