Ontslagcompensatievergoeding

U bent een arbeider die een deel zijn anciënniteit vóór 2014 heeft opgebouwd? 

  • Daardoor zijn er nadeliger opzegtermijnen toepasselijk.
  • U zult daarvoor onder voorwaarden gedeeltelijk worden gecompenseerd. 

Indien die voorwaarden zijn vervuld, houden we rekening met uw anciënniteit alsof die volledig verworven is onder de nieuwe regeling (met voordeliger opzegtermijnen), zélfs al is die voor een stuk opgebouwd vóór 2014. 

De RVA zal de opzegtermijn of –vergoeding die u normaal van uw werkgever ontvangt, aanvullen tot het equivalent van de opzegtermijn of –vergoeding waarop u recht zou hebben indien uw anciënniteit volledig was opgebouwd onder de voordeliger regeling vanaf 2014. 

Deze aanvulling noemen we de ontslagcompensatievergoeding.

Hoe moet u de ontslagcompensatievergoeding aanvragen? 

Ga eerst na of u de vergoeding kunt krijgen en vraag desnoods inlichtingen bij de HVW.

Met welk formulier? 

Op het formulier C4 dat u van uw werkgever ontving, kruist u aan dat u de ontslagcompensatievergoeding aanvraagt. 

Binnen welke termijn? 

Uw aanvraag moet op het lokale bureau van de RVA toekomen: 

  • ofwel uiterlijk de laatste dag van de zesde maand, gerekend van datum tot datum, na de laatste dag gedekt door uw opzegtermijn of – vergoeding;
  • ofwel uiterlijk de laatste dag van de tweede maand, gerekend van datum tot datum, na de dag van uw eerste aanvraag om werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze, indien deze dag gelegen is na de laatste dag bedoeld in het vorig punt.  

Voorbeeld:

  • Stel dat de laatste dag van de periode gedekt door uw opzegtermijn of –vergoeding 5 februari 2014 is.
    • Uw aanvraag moet uiterlijk op de RVA toekomen op 5 augustus 2014.
  • Stel nu dat u vóór het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding het werk had hervat en dat deze nieuwe tewerkstelling eindigt op 21 november 2014. U vraagt vervolgens uitkeringen aan als volledig werkloze vanaf 24 november 2014.
    • Uw aanvraag moet dan uiterlijk op 23 januari 2015 toekomen op het lokale bureau van de RVA.
Laatste aanpassing: 06/02/2019