Volledig werkloos na uw studies

Na uw studies

Onmiddellijk na uw studies of leertijd meldt u zich aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die voor uw woonplaats bevoegd is (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) om u als werkzoekende in te schrijven, waar u:

  • een bewijs van inschrijving als werkzoekende ontvangt;
  • de vermoedelijke einddatum van de beroepsinschakelingstijd wordt meegedeeld. U kunt de einddatum van uw beroepsinschakelingstijd berekenen via de externe link.

Na de beroepsinschakelingstijd

Indien u na de beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden, doet u het volgende:

  • u meldt zich aan het einde van uw beroepsinschakelingstijd binnen de 8 kalenderdagen aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die voor uw woonplaats bevoegd is (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM);
  • u meldt zich persoonlijk aan bij de HVW om een uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C109/36-aanvraag;
  • u vult deel I in en u laat deel II door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling invullen (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) of u voegt het attest ingevuld door deze dienst toe.

Om te bewijzen dat uw studies recht geven op uitkeringen, moet u: 

  • ofwel het formulier C109/36-attest ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling toevoegen;
  • ofwel een kopie van uw bachelor- of masterdiploma behaald in het Belgische hoger onderwijs toevoegen (enkel indien dit diploma is voorafgegaan door 6 studiejaren in België in het kleuter-, lager-, of secundair onderwijs in een door een Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instelling).

Indien u geen van voormelde documenten kunt voorleggen, dan vult u het formulier C109/36-bijlage in (examencommissie of studies in het buitenland) en voegt u het bij het formulier C109/36-aanvraag.

Wij zullen u een controlekaart bezorgen. U moet deze kaart bij zich houden en invullen overeenkomstig de uitleg die daarop vermeld staat. Deze controlekaart moet u op het einde van de maand terugbezorgen aan uw HVW-kantoor. U meldt zich opnieuw aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om uw inschrijving te bevestigen, volgens de regels die u worden meegedeeld door deze dienst.

Laatste aanpassing: 28/12/2018