Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Om uw aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' in te dienen, moet u zich persoonlijk aanmelden bij de HVW.

Indien u voldoet aan de voorwaarden om het stelsel 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' te kunnen genieten, zal u vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. Het is dus in uw belang om u zo vlug mogelijk aan te melden bij uw HVW-kantoor, zelfs wanneer u nog niet in het bezit bent van alle vereiste documenten.

Welke formulieren moeten ingediend worden?

U moet de aanvraag tot werkloosheid met bedrijfstoeslag indienen bij de HVW met de volgende formulieren:

  • ofwel het formulier C4-SWT (of C4ASR-SWT) dat uw werkgever heeft gegeven;
  • ofwel het formulier C109 dat beschikbaar is bij de HVW, indien u niet binnen de vereiste termijn uw formulier C4-SWT kan bekomen.

In dit geval is uw dossier onvolledig en moet u het nodige doen om dit formulier zo vlug mogelijk te bekomen.

Bij uw aanvraag om werkloosheid met bedrijfstoeslag dient u eveneens volgende formulieren te voegen:

  • een formulier C17 Beroepsverleden dat u moet invullen (waar de HVW bewijzen betreffende uw beroepsverleden aan toevoegt);
  • een formulier C17 ingevuld door de schuldenaar van de bedrijfstoeslag (werkgever, fonds, ...) waarop onder meer het maandelijkse brutobedrag van de bedrijfstoeslag is vermeld.
  • U dient eveneens het formulier C1 ('Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand') in te vullen (dit formulier is beschikbaar bij de HVW).
Laatste aanpassing: 03/10/2017