Voordeel 'Springplank naar zelfstandige activiteit'

Sinds 1 oktober 2016 kunnen alle werkzoekenden die recht hebben op een uitkering het nieuwe voordeel 'Springplank naar zelfstandige activiteit' aanvragen.

1) Wat houdt dit voordeel precies in?

Door het aanvragen van dit voordeel kunnen alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden een zelfstandig bijberoep opstarten of verder uitoefenen met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Deze maatregel heeft als doel om zelfstandige in hoofdberoep te worden na een periode van 12 maanden.

2) Voorwaarden

  • U oefent reeds een zelfstandig bijberoep uit of u wil ermee starten. Van zodra de activiteit niet langer het karakter heeft van bijberoep, zal u worden uitgesloten;
  • U moet ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • U mag alle activiteiten uitoefenen behalve artistieke activiteiten (hiervoor bestaat een specifieke regeling) of activiteiten waarbij u als zaakvoerder personeel in dienst heeft of een beroep doet op onderaannemers (hierop bestaan uitzonderingen). Voor meer informatie hierover, kunt u zich wenden tot uw HVW-kantoor;
  • Het bijberoep mag niet als hoofdberoep zijn uitgeoefend gedurende de 6 jaar voor de aanvraagdatum;
  • U mag geen ontslag hebben genomen of uw arbeidsduur hebben verminderd met de bedoeling om gebruik te maken van het voordeel 'Springplank naar zelfstandige activiteit';
  • U mag in de laatste 6 jaar niet al eens het voordeel 'Springplank naar zelfstandige activiteit' genoten hebben;
  • Wanneer uw netto belastbaar inkomen uit uw bijberoep meer bedraagt dan € 4.403,82/jaar (jaarbedrag 2018), zal uw uitkering verminderd worden met het deel dat deze grens overschrijdt.

3) Hoe lang kan ik van dit voordeel genieten?

U kan aanspraak maken op dit voordeel voor een maximumperiode van 12 maanden. Na deze periode zijn er drie mogelijkheden:

  1. U vestigt zich als zelfstandige in hoofdberoep en ontvangt niet langer werkloosheidsuitkeringen;
  2. U wordt (opnieuw) volledig werkloos zonder recht op het voordeel en u blijft verder uitkeringen ontvangen;
  3. U oefende reeds een zelfstandig bijberoep uit in het kader van een andere regeling.U keert in dit geval terug naar deze regeling en blijft verder uitkeringen ontvangen.

4) Hoe moet ik dit voordeel aanvragen?

U wendt zich hiervoor tot uw HVW-kantoor. Onze medewerkers zullen u graag verder helpen met het invullen van de nodige formulieren. U hoeft enkel uw identiteitskaart mee te nemen.

5) Oefent u reeds een zelfstandige bijberoep uit in het kader van de oude regeling waarbij het recht op uitkeringen behouden blijft?

In dat geval heeft u de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe regeling 'Springplank naar zelfstandige activiteit'. U kan zowel tijdens als na de maximumperiode van 12 maanden terugkeren naar de oude regeling zonder verlies van uitkeringen.

Voor meer informatie over het verschil tussen de oude regeling en het nieuwe voordeel 'Springplank naar zelfstandige activiteit' kan u steeds terecht bij uw HVW-kantoor.

Laatste aanpassing: 06/02/2019