Werkhervattingstoeslag

Wat is een werkhervattingstoeslag?

De werkhervattingstoeslag is een vergoeding ten laste van de RVA, die wordt toegekend als aanvulling op het inkomen van de oudere werkloze die het werk hervat.

De werkhervattingstoeslag kan worden toegekend voor de ganse duur van de werkhervatting of kan beperkt zijn in tijd.

Vanaf welke leeftijd heb ik recht op de werkhervattingstoeslag?

Je hebt recht op een werkhervattingstoeslag indien je minstens 55 jaar oud bent op de laatste dag van de maand van de werkhervatting. Dit geldt voor alle eerste aanvragen vanaf 1 februari 2013.

Indien je voor 1 februari 2013 reeds effectief een werkhervattingstoeslag hebt ontvangen dien je niet aan de leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar te voldoen bij een volgende werkhervatting van dezelfde aard.

Aard van de werkhervatting?

Je moet opnieuw aan het werk gaan:

  • in loondienst of als statutair personeelslid;
  • als zelfstandige in hoofdberoep.

Woon je in het Waalse Gewest?

Het Waalse Gewest schaft de regeling van de werkhervattingstoeslag af voor alle tewerkstellingen als loontrekkende of vestigingen als zelfstandige die aanvangen na 30 juni 2017.

Is je tewerkstelling als loontrekkende of vestiging als zelfstandige aangevat vóór 1 juli 2017, dan kan je de toeslag genieten:

  • tot het einde van de tewerkstelling of vestiging indien de toeslag van onbepaalde duur is, maar in ieder geval beperkt tot 30 juni 2020;
  • tot de normale einddatum indien de toeslag van bepaalde duur is, maar uiteraard ook beperkt tot de duur van de tewerkstelling of vestiging.

Woon je in de Duitstalige Gemeenschap?

Momenteel verandert er niets.

Kom je van een ander Gewest (ongeacht de begindatum van de tewerkstelling of van de vestiging), dan kan de werkhervattingstoeslag nog worden toegekend (als je de indieningstermijnen naleeft). Voor meer details over je situatie kan je contact opnemen met je kantoor.

Woon je in het Vlaamse Gewest?

Deze toeslag bestaat niet meer sinds 15 maart 2018. Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met je kantoor.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Deze toeslag bestaat niet meer sinds 1 oktober 2017.

  • Als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt wonen en je een tewerkstelling begint of je vestigt als zelfstandige vóór 1 oktober 2017, dan kan je nog een toeslag worden toegekend onder bepaalde voorwaarden;
  • Als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt wonen en je een tewerkstelling begint of je vestigt als zelfstandige na 1 oktober 2017, heb je geen recht meer op de vergoeding.
Laatste aanpassing: 30/04/2021