Werkloos geworden? Wat gebeurt er nu?

Lees hier meer over het traject van een uitkeringsaanvraag en de organisaties verwant aan de HVW.

Het traject van een uitkeringsaanvraag

 

1. Je schrijft je in als werkzoekende

Ben je werkloos geworden? Dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (GDA) van je gewest (VDAB, Actiris, FOREM of ADG) binnen acht dagen na je eerste dag werkloosheid. 

2. Je doet een uitkeringsaanvraag

Daarnaast moet je ook een uitkeringsaanvraag indienen bij de HVW. Neem dus onmiddelijk contact op met de HVW, ook als je nog niet alle nodige documenten in je bezit hebt. 

3. De HVW stuurt je dossier naar de RVA

Zodra de HVW alle documenten heeft die nodig zijn voor je aanvraag, geeft ze je dossier door aan de RVA.

4. De RVA beslist over de toekenning van je uitkering

De RVA onderzoekt je dossier en beslist of je recht hebt op uitkeringen. Zodra de RVA een beslissing heeft genomen, bezorgt ze die aan de HVW.

5. De HVW zorgt voor de betaling van je uitkering

Is de beslissing van de RVA positief, dan kan de HVW zorgen voor de betaling van je werkloosheidsuitkeringen.

 

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (GDA)

Om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die bevoegd is voor jouw gewest.

Zij helpen je om je kenbaar te maken op de arbeidsmarkt en bieden je opleidingen en ondersteuning bij je zoektocht naar een job.

Dit zijn VDAB voor Vlaanderen, de Forem voor Wallonië, Actiris voor het Brussels Gewest, en de ADG voor het Duitstalige landsgedeelte. Inschrijven doe je bij voorkeur via de website van je gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

De HVW betaalt werkloosheids- en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...) aan wie daarvoor geen beroep doet op een vakbond. De dienstverlening van de HVW is volledig kosteloos.

We

  • stellen de dossiers samen van de sociaal verzekerden, onze klanten
  • dienen de dossiers in bij de RVA
  • betalen uitkeringen
  • leveren documenten af
  • informeren en geven raad aan onze klanten

Meer info over wie we zijn vind je hier.

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

De RVA beheert het systeem van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen. De RVA verdeelt de fondsen voor de werkloosheidssector onder de vier uitbetalingsinstellingen, waarvan de HVW er een is, volgens de betalingen die ze uitvoeren.

De RVA

  • kent het recht op werkloosheidsuitkeringen toe en bepaalt de bedragen
  • controleert de uitkeringen die werden betaald
  • bestrijdt fraude
Logo RVA

Meer info over de rol en de activiteiten van de RVA vind je hier.

Laatste aanpassing: 25/03/2021