Wie/wat is HVW?

Wie/wat is de HVW?

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheids- of andere uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...) uitbetaalt.

Als uitbetalingsinstelling stelt de HVW uitkeringsaanvraagdossiers samen, en maakt ze deze dossiers over aan de RVA, om vervolgens op basis van diens goedkeuring tot uitbetaling over te gaan.

Als informatiedienst informeert de HVW zijn klanten kosteloos over hun rechten en plichten qua werkloosheidsreglementering.

De hoofdzetel van de HVW is gehuisvest in Brussel, en heeft daarnaast 35 uitbetalingsbureaus verspreid over het hele land. De organisatie telt zo'n 600 medewerkers.


 

Laatste aanpassing: 16/03/2021