Wie zijn wij?

Lees hier meer over het traject van een uitkeringsaanvraag.

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).

Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen. De dienstverlening van de HVW is volledig kosteloos. De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen

  • de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
  • uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
  • klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
  • de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
  • klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten

Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

Onze waarden en visie

De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Alle HVW-medewerkers, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.

Als organisatie werkt de HVW volgens deze visie: “Een lerende organisatie die al haar talenten mobiliseert opdat ze een referentie binnen de sociale zekerheid worden.”

Pers

Persberichten

De persberichten kan je hier terugvinden. 

Over HVW

Een korte beschrijving van de HVW vind je hier.

Fotomateriaal voor publicatie in de media is hier beschikbaar.

Perscontacten

Ben je journalist, contacteer HVW via mail of het contactformulier.

Laatste aanpassing: 31/05/2022