Zelfstandige activiteit

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op uw recht op werkloosheidsuitkeringen?

  • U bent volledig werkloos en u maakt plannen om een zelfstandige activiteit op te starten?
  • U bent volledig werkloos en u werkt als zelfstandige in bijberoep?
  • U wilt een opleiding volgen die u voorbereidt op een zelfstandig beroep?
  • U wenst gebruik te maken van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”?
Laatste aanpassing: 03/10/2017